Bản án từ năm 1983 bị cho rằng có tình tiết chưa hợp lý: TAND tối cao trả lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn 43/TANDTC-GĐKTIII của TAND tối cao trả lời phản ánh của ông Ngô Tiến Nguyên trong vụ án hôn nhân gia đình (HN&GĐ) dẫn tới việc 13 năm ông Nguyên không được cấp sổ đỏ; do Báo PLVN chuyển đến. Theo đó, vụ án HN&GĐ nêu trong công văn đã được giải quyết tại bản án sơ, phúc thẩm và đã được TAND tối cao xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
Bản án từ năm 1983 bị cho rằng có tình tiết chưa hợp lý: TAND tối cao trả lời

Công văn cho biết: Diện tích đất mà ông Nguyên khiếu kiện yêu cầu cấp sổ đỏ có liên quan đến nhà, đất trong vụ án HN&GĐ giữa nguyên đơn là bà Bùi Thị Hai và bị đơn ông Bùi Bài Lai. Tại Bản án phúc thẩm 54/DSPT ngày 7/3/1981, TAND Hà Nội quyết định: Cho ông Lai được quyền quản lý sử dụng “1 thửa đất 9 miếng, 1 ao 5 sào, 1 ao 1 sào giáp đường Trương Định, 1 ao 2 sào 2 miếng”. Ngoài ra, ông Lai còn được chia tài sản khác.

Sau khi được chia đất ao theo bản án trên, ngày 6/8/1981, ông Lai chuyển nhượng cho ông Ngô Tiến Bằng (là em ông Nguyên) một phần diện tích đất ao giáp đường Trương Định là 64m2. Sau đó ông Bằng bán lại cho ông Nguyên. Tuy nhiên, Bản án 54/DSPT và bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì đã bị TAND tối cao tuyên hủy và giao cho TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật.

Tại Bản án sơ thẩm 05/ST-DS ngày 20/5/1983, TAND Hà Nội quyết định: “Ông Lai được sở hữu 1 nhà ngói 4 gian... trên thửa đất 1 sào 8 thước và sử dụng 1 ao hai sào 2 ao và 2 sào ruộng (có sơ đồ kèm theo); bà Hai được sở hữu 1 nhà ngói 4 gian... và được sử dụng 1 ao 5 miếng và 1 ao 1 sào giáp đường Trương Định, 1 ao 5 sào và 4 sào ruộng...”.

Sau phiên sơ thẩm, ông Lai kháng cáo. Tại Bản án phúc thẩm 08/DSPT ngày 20/9/1983, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên các quyết định của Bản án 05/DS-ST; trong đó có quyết định giao cho bà Hai được sử dụng 1 ao 1 sào giáp đường Trương Định.

Do ông Nguyên có đơn đề nghị giám đốc thẩm nên ngày 23/4/2012, TAND tối cao đã xem xét và trả lời ông Nguyên tại Công văn 420/DS là không có căn cứ kháng nghị Bản án 08/DSPT theo thủ tục giám đốc thẩm. Ông Nguyên tiếp tục có đơn đề nghị tái thẩm. Ngày 3/5/2017, TAND tối cao có Thông báo 43/TB-TANDTC- VIII trả lời ông Nguyên là không có căn cứ kháng nghị với Bản án 08/DSPT.

Như vậy, vụ án HN&GĐ mà Báo PLVN nêu trong Công văn 305/CV-PLVN-BBĐ ngày 04/4/2024 đã được giải quyết tại bản án sơ thẩm, phúc thẩm và đã được TAND tối cao xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Sau khi giải quyết vụ án, hồ sơ vụ án được quản lý, lưu trữ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm