Bàn giao mặt bằng mở rộng QL 1A trong năm 2013

(PLO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Dự án mở rộng QL 1A và Đường Hồ Chí Minh phải hành thành cơ bản việc bàn giao mặt bằng ngay trong năm 2013, trừ một số đoạn bàn giao trong Quý I năm sau.

Bàn giao mặt bằng mở rộng QL 1A trong năm 2013

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GTVT và lãnh đạo các địa phương, Tập đoàn tại “Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện công tác GPMT, đảm bảo ATGT Dự án mở rộng QL 1A và Đường Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản kết luận.

Kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án cho thấy, từ cuối tháng 10/2013 đến nay các địa phương đã có chuyển biến mạnh về nhận thức, cách làm và đạt các kết quả đáng ghi nhận.

Có nhiều địa phương đã hoàn thành trên 80% (như Hà Tĩnh đạt 88,6%). Tuy nhiên, còn nhiều nơi đạt kết quả thấp như Quảng Ngãi (43,35%), Kon Tum (34,18%), Quảng Bình (33,9%), Khánh Hòa (25,88%), Ninh Thuận (24,11%), Quảng Trị (23,9%), Bình Định (22,71%), Gia Lai (17,24%), Bình Thuận (11,6%), Phú Yên (10,61%), Hậu Giang (0%).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu các địa phương chuẩn xác số liệu và kịp thời báo cáo, làm cơ sở cho việc lập phương án chính xác, kiểm điểm trách nhiệm rõ ràng hơn.

Đồng thời, các địa phương cần phải chủ động vận dụng các chính sách, quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các vướng mắc về đất đai.

Trong việc thực hiện bồi thường, cần phải hỗ trợ cho người dân theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước, trên tinh thần hỗ trợ tối đa, không để người dân thiệt thòi.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm