Ban Tuyên giáo Tỉnh và TAND tỉnh Hà Nam phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với TAND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - TAND tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - TAND tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình ký kết nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định 238 của Ban Bí thư về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hoạt động của hệ thống tòa án. Phối hợp tuyên truyền kết quả giải quyết một số vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Tuyên truyền hoạt động của hệ thống tòa án, công tác giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc; triển khai, thi hành các đạo luật; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tham mưu với cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến công tác tư pháp và hoạt động của hệ thống tòa án. Thực hiện quy trình xử lý, giải quyết các vụ, việc trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, có tính chất phức tạp, nhạy cảm hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng tới việc xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong lĩnh vực tư pháp có nội dung chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh và TAND tỉnh Hà Nam phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm ảnh 1

Bà Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết chương trình phối hợp, nhằm cụ thể hóa Quyết định 238 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng thời đề nghị, ngay sau hội nghị hai đơn vị tiếp tục cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; hàng năm, hai đơn vị thống nhất lựa chọn nội dung phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Song song với đó, làm tốt công tác tuyên truyền về Quyết định 238 cũng như vai trò, sự cần thiết của công tác phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm cho cán bộ, đảng viên, công chức, ngành tuyên giáo và ngành tòa án tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và định hướng cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về thực thi pháp luật trên địa bàn, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Tòa án; chủ động cung cấp thông tin để cán bộ lãnh đạo ngành tòa án nắm rõ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, đấu tranh phản bác các luận điểm xuyên tạc, sai trái thù địch. Phát huy tích cực hơn nữa vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm