Báo chí bám sát tuyên truyền để cùng phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nam

(PLVN) - Sáng 26/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 2, định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2020 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần chỉ đạo tại Hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá cho thấy, tháng 2/2020 các cơ quan báo chí của tỉnh đã kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự trong tỉnh cũng như trong nước và thế giới; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tại Hội nghị đại diện các cơ quan báo chí đã thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trong tháng 3 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, khách quan.

Trước tình hình dịch Covid-19, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần đề nghị trong tháng 3/2020, các cơ quan báo chí  tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19  để đẩy mạnh các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa; không lơ là, chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang, lo lắng trong xã hội.

Cập nhật thường xuyên, chính xác các thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh từ nguồn tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Sở Y tế. Chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang trong dư luận về dịch bệnh. 

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách mới của Đảng; nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng biểu dương những mô hình, gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, nhân dân học và làm theo gương Bác; các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, thời sự nổi bật trong tháng 3; kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội... 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm