Báo điều chỉnh tăng mức lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(PLVN) - Bạn đọc từ mail lan.dang@...com hỏi: Lương theo hợp đồng lao động của người lao động là 100.000.000 (một trăm triệu đồng), khi báo tăng tham gia bảo hiểm cho người lao động doanh nghiệp báo lương 100.000.000. Trong tờ rơi do cơ quan bảo hiểm gửi về công ty của người lao động có thể hiện cụ thể: + Mức lương 100.000.000 đồng.

Vậy mỗi khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi, doanh nghiệp có cần phải báo tăng lại mức lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động hay không?  Lương cơ sở thay đổi (hiện tại là 1.300.000 đồng) thì doanh nghiệp có cần báo tăng lại các mức đóng của người lao động hay không?

- BHXH Việt Nam trả lời: Trường hợp mức lương ghi trên Hợp đồng lao động cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng thì không phải báo điều chỉnh tăng lại mức lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động và đóng bằng mức tiền lương do đơn vị quyết định thì không chịu tác động thay đổi của mức lương cơ sở, do đó doanh nghiệp không cần báo tăng lại mức đóng của người lao động khi có thay đổi mức lương cơ sở.

Đọc thêm