Bế mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Ninh, thông qua 7 Nghị quyết

(PLVN) - Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 19 – kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc và quyết nghị thông qua 7 Nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 -2020 và điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện. Một số sở ngành cũng trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, với số phiếu 61/62 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 98,4%.

Thống nhất với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thống nhất 100% thông qua 7 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh xã hội.

Những nội dung được quyết định tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài. Vì vậy, để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa phương triển khai quyết liệt các cơ chế, biện pháp điều hành thu - chi ngân sách, điều hành chi đầu tư công năm 2020 của cả giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 mà HĐND tỉnh vừa thông qua.

Trong đó, trọng tâm là rà soát khoản chi đầu tư phát triển mà các địa phương đã giao tăng so với tỉnh giao trong năm 2020 để điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư giao tăng so với tỉnh giao năm 2020 ở một số nguồn thu tiền sử dụng đất, phí tham quan Vịnh Hạ Long, tham quan Yên Tử, phí hạ tầng cửa khẩu… nhưng không hoặc khó có khả năng tăng thu như dự kiến bảo đảm nguyên tắc "có thu mới có chi". Xem xét dừng, hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa giải ngân, chưa thật sự cần thiết để đảm bảo kế hoạch vốn sát với dự kiến nguồn thu.

Đối với kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dừng triển khai thực hiện đối với các dự án giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 100% vốn đến ngày 30/9/2020; giảm các nguồn vốn chưa phân khai… để thực hiện điều hòa vốn cho các công trình dự án khác có khả năng giải ngân trong năm. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và GPMB của các dự án khởi công mới và tiến độ triển khai thực hiện của các dự án chuyển tiếp được bổ sung vốn trung hạn cũng như kế hoạch vốn năm 2020, đảm bảo khả năng giải ngân theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Bế mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Ninh, thông qua 7 Nghị quyết ảnh 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết 

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Đặc biệt chú trọng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi sản xuất - kinh doanh. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương sâu sát, thường xuyên rà soát, đôn đốc đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án không phân biệt nguồn vốn, tiến độ thu - chi ngân sách địa phương và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, nhất là các dự án trọng điểm về giao thông.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, chống tái nghèo; hỗ trợ người dân, các hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do dịch bệnh.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra từ 25-27/9, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung cao độ hoàn tất các công tác chuẩn bị những khâu cuối cùng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội để Đại hội thực sự là ngày hội của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

7 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIII

(1) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

(2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 -2020 và điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

(3) Nghị quyết về việc thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện.

(4) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh và một số điều của Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 – 2017 đến hết năm 2020.

(5) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ- HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

(6) Nghị quyết về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(7) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng chuyên mục
Hòa Bình có tiềm lực mạnh mẽ thu hút các nhà đầu tư bất động sản

Cải thiện môi trường kinh doanh: “Chìa khóa” để thu hút các nhà đầu tư vào Hòa Bình

(PLVN) -  Những năm qua, tỉnh Hòa Bình tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có những kết quả khả quan . Tuy nhiên, trong bức tranh chung về năng lực cạnh tranh của cả nước, thứ hạng của tỉnh Hòa Bình vẫn còn khá thấp (đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố), trong khi tiềm năng, không gian cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn rất lớn.

Đọc thêm