Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nghiêm cấm trục lợi chính sách khi triển khai Nghị quyết 68

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quán triệt tinh thần triển khai Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá lưu ý, Nghị quyết 68 của Chính phủ rất quan trọng, cần thiết và cấp bách.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Việc triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ nếu không được triển khai nghiêm túc dễ xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, chính vì vậy phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy các cấp và sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đó là nội dung vừa được Tỉnh uỷ Thanh Hoá quán triệt tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quán triệt tinh thần triển khai Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá lưu ý, Nghị quyết 68 của Chính phủ rất quan trọng, cần thiết và cấp bách; Nghị quyết liên quan đến rất nhiều đối tượng thụ hưởng, rất nhiều điểm mới, thời gian triển khai khẩn trương. Vì vậy rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chính sách bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và đảm bảo công khai, minh bạch; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ, tuyệt đối không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 là thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta và tinh thần đoàn kết, “thương người như thể thương thân”, “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” của dân tộc ta. Gói hỗ trợ của Chính phủ (26.000 tỷ đồng) là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: "Để chính sách này đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành chức năng cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách này; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không để lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Các cấp ủy đảng phải tăng cường lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện chính sách."/.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm