Bình Định phấn đấu đến năm 2025 có 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 40%; tỷ lệ thất thoát bình quân là 15%.
Vào mùa nắng nóng, người dân nhiều địa phương ở Bình Định thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.
Vào mùa nắng nóng, người dân nhiều địa phương ở Bình Định thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Theo đó, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 40%; tỷ lệ thất thoát bình quân là 15%.

Đối với các xã theo lộ trình kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 đạt đô thị loại V thì phải đảm bảo chỉ tiêu cấp nước theo quy định.

Để đảm bảo mục tiêu này, tỉnh Bình Định đã có quyết định đầu tư và phê duyệt kế hoạch cung cấp nước với 17 công trình cấp nước an toàn, hoạt động bền vững, dự kiến cấp nước cho 63.435 hộ dân trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Trong số này, có một số công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn như: công trình cấp nước huyện Phù Cát, cấp nước cho 18.430 hộ; công trình cấp nước sinh hoạt khu Đông Nam thị xã Hoài Nhơn, dự kiến cung cấp nước cho 10.555 hộ; công trình cung cấp nước Phước Sơn (huyện Tuy Phước), dự kiến cấp nước cho hơn 9.300 hộ.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng đôn đốc xây dựng hoàn thành 12 công trình cấp nước sinh hoạt khác đang thực hiện chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa giai đoạn 2021 - 2025, với tổng công suất 51.600m3/ngày đêm, cấp nước cho 66.471 hộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 94 công trình cấp nước tập trung đang hoạt động, với công suất thiết kế 47.666m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 103.979 hộ. Thực tế, các công trình chỉ cấp nước cho 74.732 hộ, đạt 71,9%. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tuy nhiên, khi nắng nóng kéo dài có một số giếng khoan và giếng đào cạn nước.

Số hộ sử dụng nước giếng đáp ứng theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế đạt 65,5%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung 28,4%; tỷ lệ thất thoát nước hiện nay 22,5%.

Đọc thêm