Bình Dương quyết tâm đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong năm học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022. 

Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục

Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục

Theo đó, để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập, lây lan của dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Bình Dương yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục để tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, tuyên truyền giáo dục sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh, theo dõi và quản lý chặt chẽ sức khỏe của người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong các cơ sở giáo dục.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm