Cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lai châu vừa ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau: Cán bộ, công chức viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc 1 trong các trường hợp được quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Các trường hợp bao gồm: Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trước đó, theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh trong thời gian được cử tham gia khóa đào tạo hoặc sau khi hoàn thành khóa học chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định, cũng sẽ phải đền bù chi phí đào tạo.

Quyết định mới có hiệu lực từ 19/6/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm