Cần rà soát và kịp thời hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp

Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến lưu ý, các địa phương cần rà soát, tìm hiểu và kịp thời hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trong vấn đề an cư lập nghiệp, tăng cường sự quan tâm đến các tổ chức, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo gắn với cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nhà hỏa táng, khuôn viên tang lễ cho đồng bào dân tộc thiểu số...

 Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ

Nhằm đánh giá về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc cũng như đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ, tại Sóc Trăng hôm 18/7 với sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Theo đánh giá của Ủy ban dân tộc, hiện nay đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng phát triển, tiến bộ. Hiện trên địa bàn có 34 trường phổ thông dân tộc nội trú với gần 10 ngàn học sinh dân tộc tham gia học, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quan tâm. Tất cả xã ở trong vùng đều có trạm y tế và hơn 72% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, các hoạt động tôn giáo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tạo điều kiện...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, chính sách dân tộc tại các địa phương trong vùng Tây Nam bộ được thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, như Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn bản đặc biệt khó khăn; thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, địa bàn Tây Nam Bộ. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phân bổ 280 tỷ đồng cho các địa phương triển khai thực hiện cho vay theo Quyết định 2085…  

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến lưu ý, các địa phương cần rà soát, tìm hiểu và kịp thời hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trong vấn đề an cư lập nghiệp, tăng cường sự quan tâm đến các tổ chức, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo gắn với cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nhà hỏa táng, khuôn viên tang lễ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững thích ứng vớ biến đổi khí hậu. Các địa phương rà soát, xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm