Có được tham gia BHXH tự nguyện sau 3 năm không đóng BHXH?

(PLVN) -  Tôi đã thôi biên chế được một thời gian, liệu còn có thể đóng BHXH tự nguyện được không? Và có được đóng lũy kế thời gian 3 năm tôi đóng tiền trong biên chế không?

Bà Thu Trang (Vĩnh Phúc) hỏi: Thời gian trước tôi làm giáo viên THPT, đã được vào biên chế hơn 3 năm từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2016, đóng BHXH đầy đủ, thời gian tháng 4/2016 tôi thấy cuộc sống khó khăn nên tôi chuyển ra kinh doanh tự do và dừng đóng BHXH từ tháng 4/2016 đến nay. Vậy cho tôi hỏi, tôi đã thôi biên chế được một thời gian, liệu còn có thể đóng BHXH tự nguyện được không? Và có được đóng lũy kế thời gian 3 năm tôi đóng tiền trong biên chế không?

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ thì: “Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”. Như vậy, thời gian đóng BHXH bắt buộc ghi trên sổ BHXH của bạn được cộng với thời gian đóng BHXH tự nguyện để sau này giải quyết chế độ BHXH.

Cùng chuyên mục
Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế từ 1/1/2021

Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế từ 1/1/2021

(Chinhphu.vn) – Trong năm 2021, chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế làm việc trong điều kiện lao động bình thường là thấp hơn đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. -

Đọc thêm