Công bố Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ tại tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (14/3), tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố còn có ông Đặng Thanh Giang - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình; ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Phát biểu tại đây, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Công bố Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ tại tỉnh Thái Bình ảnh 1

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương tại buổi công bố Quyết định.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 65/QĐ-TTBNV ngày 2/3/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48, Kết luận số 71 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ kết quả thực hiện các quy định của pháp luật ngành nội vụ của tỉnh. Các nội dung về quản lý, phân bổ biên chế công chức, xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, tuyển dụng công chức,...

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Công bố Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ tại tỉnh Thái Bình ảnh 2

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bìnhphát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.

Thái Bình đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế; tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và chất lượng; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm