Công tác bảo hiểm xã hội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2021, xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Tại cuộc họp lần thứ III năm 2021 diễn ra vừa qua, các thành viên Hội đồng quản lý (HĐQL) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đánh giá, từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của người lao động (NLĐ) và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng BHXH Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác bảo hiểm xã hội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ảnh 1

Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại kỳ họp.

Đánh giá cao những kết quả ngành BHXH Việt Nam đã đạt được, tuy nhiên, các thành viên HĐQL cũng nhận định, những tác động của đại dịch COVID-19 là rất nặng nề, nguy cơ đứt gãy thị trường lao động đang hiện hữu, hàng triệu NLĐ ở các tỉnh phía Nam đang trở về quê, rời bỏ thị trường lao động, chấm dứt tham gia BHXH, BHTN, BHYT; nhiều doanh nghiệp phá sản, tạm dừng hoạt động đang là một thách thức lớn trong thực hiện nhiệm an sinh xã hội của ngành BHXH Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam cần có những đánh giá tổng thể, chi tiết về những tác động của đại dịch COVID-19 tới dự toán thu, chi, thực hiện nhiệm vụ của ngành để có những giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp.

Về giải pháp, HĐQL yêu cầu, BHXH Việt Nam bám sát các định hướng, chỉ đạo của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH để có các giải pháp kịp thời, đa dạng, linh hoạt, tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp người dân.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT để các dịch vụ của ngành ngày càng gần gũi, tạo thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2021, HĐQL BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương nhằm đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng toàn ngành BHXH Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Chính phủ giao; đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình dịch bệnh, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu về bao phủ, giúp nhiều người dân, NLĐ được bảo vệ, thụ hưởng các chính sách an sinh một cách đầy đủ, toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HĐQL đã kịp thời chỉ đạo, tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 từ chính sách BHXH, BHTN. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với NLĐ và doanh nghiệp đúng thời điểm khó khăn, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách BHXH, BHTN của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, ông Hồ Đức Phớc yêu cầu toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2021 và kế hoạch của HĐQL đã ban hành.

Trong bối cảnh hiện nay, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện để ngày càng nhiều NLĐ tự do, nông dân được tham gia BHXH để về già có lương hưu hàng tháng giúp ổn định cuộc sống.

Đặc biệt coi trọng công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để NLĐ và nhân dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất; đồng thời tạo điều kiện cho việc thu nộp, giải quyết các chế độ được nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư quỹ cần tiếp tục được cải thiện trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; nghiên cứu thí điểm hình thức đấu thầu tiền gửi tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước để nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ.

Về bộ máy quản lý của ngành cần tiếp tục kiện toàn, tinh gọn, nâng cao trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm