Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngành BHXH: Nỗ lực đổi mới, hội nhập và phát triển

(PLVN) - Năm vừa qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành BHXH. Đồng thời, khẳng định vị thế, hình ảnh của BHXH Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng an sinh xã hội (ASXH) khu vực và thế giới.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận Giải thưởng An sinh xã hội khu vực

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận Giải thưởng An sinh xã hội khu vực

Chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Năm 2018, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được BHXH Việt Nam triển khai một cách chủ động, linh hoạt và đổi mới trên nhiều mặt hoạt động. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu, cả đa phương và song phương. Theo đó đã chuyển tải được kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ quốc tế vào hoạt động của ngành BHXH, góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới, phát triển ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự hài lòng của người tham gia.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – ông Đào Việt Ánh cho biết: Điểm nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2018 của BHXH Việt Nam là sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên và trọng điểm, giữa đối ngoại song phương và đa phương, giữa đối ngoại đa phương khu vực và đa phương quốc tế. Trong năm 2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Australia, New Zealand và ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa BHXH Việt Nam và Đại học Waikato dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước. 

Được biết, sự kiện này là một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác của BHXH Việt Nam và các nước trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại chính thức cấp Nhà nước, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng quan hệ và tăng cường hợp tác của BHXH Việt Nam với đối tác ASXH các nước. Đồng thời, hoạt động hợp tác song phương với các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Lào... tiếp tục được đẩy mạnh thông qua trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau...

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp các đối tác quốc tế tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật như Hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý đầu tư quỹ, trong đó tập trung hỗ trợ tư vấn và đào tạo về giám định thanh toán BHYT, phương thức thanh toán theo chẩn đoán (DRG) và hỗ trợ xây dựng báo cáo thường niên của BHXH Việt Nam; Dự án với Tổ chức Lao động Quốc tế hỗ trợ mở rộng diện bao phủ BHXH và BHYT giai đoạn 2018 – 2020…

Ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh: 2018 cũng là năm đánh dấu bước tiến mới của BHXH Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Vị thế tích cực và chủ động của BHXH Việt Nam được thể hiện rõ nét qua các đổi mới, kết quả đạt được của Ngành được thông tin và ghi nhận tại diễn đàn của Hiệp hội ASXH quốc tế (ISSA), Hiệp hội ASXH Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA). Theo đó, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch và chủ trì thành công Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam với sự tham dự của nhiều khách mời, diễn giả nổi tiếng quốc tế. Bên cạnh đó, hợp tác đa phương quốc tế tiếp tục phát triển và chuyển biến tích cực, với nhiều các hoạt động quan trọng như cử đại diện tham gia Ủy ban Kỹ thuật của ISSA và tham dự kỳ họp Hội đồng ISSA.

Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực BHXH, BHYT, công tác truyền thông đối ngoại cũng có nhiều tiến bộ, góp phần tạo dựng, quảng bá hình ảnh một ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập để phát triển vì sự nghiệp ASXH bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Trong đó, Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam phiên bản tiếng Anh sau hơn một năm chính thức đi vào hoạt động đến nay đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin tuyên truyền đối ngoại chính thức bằng tiếng Anh của BHXH Việt Nam, góp phần cung cấp, truyền tải thông tin, hình ảnh về hoạt động của ngành BHXH và hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến 3 nhóm đối tượng: Các doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; và các đối tác, tổ chức quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

Từ những kết quả đạt được trong năm qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, trong năm 2019, công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành BHXH tập trung vào một số nội dung lớn như sau:

Thứ nhất, chủ động hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động theo Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; tham gia đàm phán và ký kết Thỏa thuận thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH với các nước.

Thứ hai, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 và điều phối các hoạt động hợp tác chung theo Kế hoạch hành động ASSA được các thành viên thông qua;…

Thứ ba, tăng cường và mở rộng các quan hệ hợp tác song phương và đa phương của BHXH Việt Nam với các nước, các đối tác ASXH khu vực và quốc tế, qua đó tiếp cận, thu hút, vận động sử dụng các nguồn tài trợ, kinh nghiệm và công nghệ quốc tế nhằm phát triển ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thứ tư, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài theo hướng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tăng cường kỹ năng làm việc, chú trọng đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời phối hợp với đối tác quốc tế (ILO và trung tâm đào tạo quốc tế của các nước trong khu vực) thiết kế các khóa học chuyên đề cho cán bộ nghiệp vụ cả cấp trung ương và địa phương.

Thứ năm, triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện các chương trình, dự án tài trợ quốc tế theo từng lĩnh vực, nhu cầu của các đơn vị nghiệp vụ và khả năng đáp ứng của các nhà tài trợ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm