Đắk Lắk: Các vụ lâm luật vẫn diễn biến phức tạp

(PLVN) - Sáng 5/3, tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2020 của tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại phiên họp

Theo đó, trong tháng 2/2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Xem xét, cho chủ trương thực hiện đối với 30 nội dung phát sinh vấn đề vướng mắc; Chủ trì 31 cuộc họp, phiên họp và tham dự 42 cuộc họp, hội nghị. Trong tháng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý 2.866 văn bản đến; ban hành 1.013 văn bản chỉ đạo, điều hành; Giải quyết 220.144 hồ sơ, trong đó đúng hạn 220.026 hồ sơ, quá hạn 118 hồ sơ, các hồ sơ quá hạn đều có văn bản xin lỗi theo quy định.

Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh cơ bản ổn định. Cụ thể, vụ đông xuân toàn tỉnh gieo trồng được 57.950 ha; tổng đàn gia súc ước đạt hơn 1 triệu con, gia cầm hơn 9,9 triệu con; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 3.920 tấn; các đơn vị đăng ký được 1.636 ha/1.500 ha kế hoạch trồng rừng.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 1.044 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 30 triệu USD, giảm 45,5% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 2 triệu USD, giảm 60% so với tháng trước.

Trong tháng, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 406,8 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 676,6 tỷ đồng; tỉnh đã tiếp nhận 5 hồ sơ đăng ký đầu tư, đã phê duyệt cho 2 dự án, với tổng số vốn 34,1 tỷ đồng.

Tại phiên họp, các đại biểu cùng thảo luận về những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch tả heo châu Phi giảm, nhưng chưa được dập tắt; Các vụ vi phạm lâm luật vẫn diễn biến phức tạp; Tai nạn giao thông tăng cao...

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị khẳng định: Quan điểm của tỉnh là sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu đề ra, do đó từng ngành, địa phương phải tìm giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu. Trong đó, chú trọng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: Theo dõi tình hình sản xuất đông xuân 2019-2020; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; Tập trung xử lý các vụ việc khiếu nại đông người; Chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế theo dõi tình hình dịch Covid-19 để tham mưu cho UBND tỉnh cho học sinh từ mầm non đến THCS đi học lại từ ngày 9/3 như đề nghị trước đó.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm