Đắk Nông đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 2438/UBND-TH, chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) nhìn từ trên cao

TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) nhìn từ trên cao

Thực hiện Công điện số 364/CĐ-TTg, ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030. UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương.

Cần xác định rõ công tác lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ và đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân; Phân công trách nhiệm cụ thể, ưu tiên nhân lực đảm bảo kinh nghiệm, năng lực tham gia, phối hợp lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ động rà soát những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong công tác triển khai Luật Quy hoạch, việc lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, việc lập Quy hoạch tỉnh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở KH&ĐT) kiến nghị Trung ương điều chỉnh, sửa đổi.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tiếp tục góp ý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo cuối kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tư vấn quốc tế (Công ty tư vấn McKinsey&Company Việt Nam) tổ chức các hoạt động nghiên cứu "Chiến lược tỉnh Đắk Nông" để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đồng thời với quá trình góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo cuối kỳ, quá trình nghiên cứu bổ sung, tích hợp nội dung của Tư vấn quốc tế: Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai lấy ý kiến (lần 1) các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các địa phương trong vùng và lân cận, các tổ chức, cá nhân… theo quy định của Luật Quy hoạch; đảm bảo dự thảo Quy hoạch tỉnh cơ bản đạt được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi UBND tỉnh Đắk Nông chính thức gửi lấy ý kiến, trình cấp thẩm quyền theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm thực hiện và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong trường hợp gặp khó khăn, vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; Chủ trì rà soát, tổng hợp, đề xuất những vấn đề còn bất cập, vướng mắc của Luật Quy hoạch, việc lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, việc lập Quy hoạch tỉnh… để báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành trước ngày 30/5/2022; Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác lập Quy hoạch tỉnh của các sở, ban, ngành và địa phương, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đánh giá vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để bàn về lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, về quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 19 nhiệm vụ và 34 nội dung.

Quá trình triển khai công tác lập quy hoạch nhận được sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của tỉnh; Sự phối hợp và tham gia tích cực của các sở ngành và đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở KH&ĐT, công tác lập quy hoạch đang triển khai rất chậm so với tiến độ đề ra…

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng: Để việc lập quy hoạch đạt hiệu quả, có chất lượng, trước hết phải nhận thức lại việc quy hoạch. Một trong những nguyên nhân khiến Đắk Nông chưa phát triển mạnh là do quy hoạch chưa rõ ràng. Quy hoạch không phải 5 năm, 10 năm mà phải hàng trăm năm sau. Vì thế, các đơn vị tư vấn, các chuyên gia làm việc với địa phương phải hết sức có trách nhiệm. Tỉnh Đắk Nông sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các chuyên gia khảo sát thực tế tại địa phương. Các sở, ngành, các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong việc triển khai thực hiện lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian, tiến độ.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông Lần thứ 12 cũng xác định bên cạnh triển khai thật tốt việc quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết; Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó cần phải thực hiện tốt các khâu đột phá trên 3 lĩnh vực đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông.../.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm