Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 1909/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 364/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; xác định công tác lập quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch, coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị Tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện để hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 8/4/2022. Đồng thời, chịu trách nhiệm rà soát báo cáo quy hoạch giữa kỳ sau khi hoàn thiện, có báo cáo về các nội dung rà soát trước khi trình UBND tỉnh cho ý kiến về báo cáo giữa kỳ; thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

Trong Công văn, Chủ tịch tỉnh cũng nhấn mạnh, do tính chất quan trọng của Quy hoạch tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, dành thời gian góp ý, hoàn thiện các nội dung quy hoạch thuộc chuyên ngành, lãnh thổ để đơn vị Tư vấn tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo hoàn thành báo cáo cuối kỳ và tổ chức Hội thảo báo cáo cuối kỳ vào giữa tháng 6/2022. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch.

Ngoài ra, các sở, ngành chủ động liên hệ trực tiếp với Bộ, ngành quản lý để lấy thông tin, tích hợp quy hoạch ngành vào Quy hoạch tỉnh. Trường hợp đơn vị nào không tích cực phối hợp, không nghiêm túc rà soát trong quá trình triển khai thực hiện, dẫn đến sau khi phê duyệt Quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với các quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương,... thì người đứng đầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử

Gần 900.000 lượt khách du lịch đến Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm

(PLVN) -  Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến tỉnh này tăng đột biến, với tổng số khách ước đạt 900.000 lượt, đây được xem là tín hiệu đáng mừng, động lực để triển khai thực hiện phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang thời gian tới.

Đọc thêm