Điện Biên tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 18/1, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Điện Biên các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đặc biệt là các quy định, hướng dẫn mới ban hành trong năm 2021.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định mới của Trung ương. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tạo sự lan tỏa trong xã hội, có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 vừa đảm bảo toàn diện, thường xuyên, vừa có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình toàn khóa và nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đề nghị thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp. Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện hơn, đúng điều lệ và các quy định của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh hoặc có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có lập trường, chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tâm huyết với nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm