Điều cần biết và việc nên làm khi bị tin nhắn, cuộc gọi rác làm phiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác mà Bộ Truyền thông và Thông tin vừa ban hành đã đưa ra các tiêu chí giúp người sử dụng nhận diện và bày cách phản ánh đến Hệ thống tiếp nhận để xử lý tin nhắn, cuộc gọi rác làm phiền.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cách nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác

Một trong những điểm đáng chú ý là Thông tư 22/2021/TT-BTTTTđã chính thức quy định bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

Theo đó, tin nhắn được xác định là tin nhắn rác dựa vào các tiêu chí sau: tần suất gửi tin là số tin nhắn được thực hiện đi từ nguồn gửi tin nhắn trong một khoảng thời gian; đặc điểm hành vi sử dụng: nguồn gửi chủ yếu sử dụng để nhắn tin đi, tỷ lệ thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi thấp; tỷ lệ gửi tin nhắn tới các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ gửi tin nhắn đến các số thuê bao không có mối quan hệ (chưa từng nhắn tin trước đây) trên tổng số tin nhắn gửi đi; mẫu tin nhắn rác là các mẫu ký tự dùng chung để nhận diện tin nhắn rác bao gồm các mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ.

Còn cuộc gọi được xác định là cuộc gọi rác dựa vào các tiêu chí như: tần suất thực hiện cuộc gọi là số cuộc gọi được thực hiện từ nguồn thực hiện cuộc gọi trong một khoảng thời gian; đặc điểm hành vi sử dụng: nguồn gửi chủ yếu sử dụng để gọi đi không nhận và gửi tin nhắn; tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có khoảng thời gian thực hiện ngắn (từ khi kết nối đến khi kết thúc cuộc gọi) trên tổng số cuộc gọi; tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn (khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi đi liên tiếp nhau) trên tổng số cuộc gọi; tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ cuộc gọi đến các số điện thoại không có mối quan hệ (chưa từng gọi trước đây) trên tổng số cuộc gọi đi.

Trong khi đó, thư điện tử được xác định là thư điện tử rác dựa vào các tiêu chí như: tần suất gửi thư điện tử: là số thư điện tử được gửi từ một địa chỉ thư điện tử trong một khoảng thời gian. Đặc điểm hành vi sử dụng: nguồn gửi chỉ sử dụng với mục đích gửi thư điện tử không sử dụng để nhận, trao đổi thông tin; tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử khác không có mối quan hệ: là tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử không có mối quan hệ (chưa từng trao đổi thư điện tử) trên tổng số thư điện tử gửi đi; công nghệ sử dụng để gửi, nhận thư.

Cách thức phản ánh bị tin nhắn rác, quảng cáo làm phiền

Đáng chú ý, Thông tư 22/2021/TT-BTTTT cũngđồng thời hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể, về hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác theo cách như sau: phản ánh qua tin nhắn tới tổng dài 5656: người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: S (Nguồn phát tán||Nội dung tin nhắn rác] hoặc $ (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhãn rác) gửi 5656; hoặc phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaoracais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Còn hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác theo cách như sau: phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: người sử dụng soạn tin nhắn ản ánh theo cú pháp: V[Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V guồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656; phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua ng đài hoặc ứng dụng.

Về hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác theo cách: Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện chongthurac@vncert.vn; phản ảnh theo hướng dẫn tại website thongbaorac ais gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Hướng dẫn người dùng đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo như sau: đăng ký hoặc hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656); đăng ký hoặc hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.

Về nội dung đăng ký hoặc hủy đăng ký thực hiện như sau:

Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo sử dụng Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656; cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656. Còn đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo sử dụng cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656; cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656. Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo sử dụng cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656; cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656. Mọi đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm