Đồng Tháp: Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở TP Cao Lãnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thanh tra công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kết luận của thanh tra, bên cạnh một số kết quả đạt được như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập tuân thủ nguyên tắc và nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Thực hiện thẩm định trình phê duyệt, công bố công khai theo quy định; việc tiếp nhận hồ sơ, tách thửa đất được thực hiện theo quy định… Tuy nhiên, công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh còn nhiều hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, về công tác quản lý, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh chưa có sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành; quy hoạch xây dựng chưa được phủ khắp trên địa bàn; kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa tuân thủ quy hoạch được phê duyệt.

Người sử dụng đất (chủ sử dụng đất, chủ đầu tư trên đất, các hộ dân xây dựng nhà trên đất) tự ý san lấp mặt bằng trên đất trồng cây lâu năm; phân lô, bán nền, đầu tư xây dựng đường đan bê tông cốt thép sai mục đích sử dụng đất; không xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Hơn nữa, các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng đất phía trong các khu dân cư tự phát chưa làm thủ tục đăng ký biến động đối với thửa đất tiếp giáp phía ngoài về hạn chế thửa đất liền kề, không đúng quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

Các hộ dân xây dựng nhà trên thửa đất mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, không được cấp phép xây dựng là chưa đúng quy định theo Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014; điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Kiến trúc năm 2019; khoản 32 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

UBND xã Hòa An, phường 4, phường 6 chưa quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đúng mục đích, buông lỏng, thiếu kiểm tra, ngăn chặn quá trình hình thành 6 khu dân cư tự phát. Việc xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất sai mục đích, xây dựng đường đan, nhà ở của các hộ dân tại các khu dân cư cũng thiếu quyết liệt, chưa kịp thời.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cao Lãnh chưa kịp thời đề xuất UBND TP giải quyết những trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, để xảy ra những vi phạm trên trách nhiệm thuộc về Sở TN&MT do chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp còn chưa thường xuyên trong công tác kiểm tra về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Cao Lãnh.

Cũng theo Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, điều hành dẫn đến các hạn chế, sai phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn. Trưởng phòng TN&MT TP Cao Lãnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Cao Lãnh còn nhiều hạn chế trong quá trình tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cao Lãnh chưa chủ động đề xuất giải pháp xử lý những trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Ngoài ra, Chủ tịch UBND phường 4, phường 6 và UBND xã Hòa An trong công tác quản lý, điều hành thiếu kiểm tra, theo dõi để xảy ra các hạn chế, sai phạm.

Theo đó, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân của hạn chế và xử lý trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cao Lãnh và các cá nhân có liên quan đối với những hạn chế qua thanh tra.

Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định đối với những hạn chế như kết luận đã nêu. Đồng thời, kiểm tra, rà soát thời điểm vi phạm về đất đai và xây dựng của người sử dụng đất qua các thời kỳ để xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng khu dân cư, tiến hành tổng hợp 5 khu dân cư tự phát đã có các hộ dân sinh sống ổn định và đã được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý từng trường hợp cụ thể. Thời gian thực hiện trong quý II/2021.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát trên địa bàn TP Cao Lãnh các khu dân cư tự phát còn lại (nếu có, ngoài 6 khu dân cư tự phát trên) nếu không đúng theo quy hoạch thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm