EVNHCMC tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III

(PLVN) - Ngày 7/8, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 19 thành viên vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa III, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

EVNHCMC tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III ảnh 1

Lê Thanh Liêm, Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng công ty. Ông Lê Thanh Liêm đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới quan tâm lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước của TP HCM, từ đó chú trọng nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất.

Ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, nêu gương, đặc biệt là Bí thư cấp ủy các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với Đảng bộ cấp trên cơ sở; tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng công ty có vai trò, nhiệm vụ quan trọng đối với việc đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - dân sinh, đóng góp tích cực cho chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, chính là trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

EVNHCMC tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III ảnh 2

Chủ tịch Đoàn tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty Điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn Thành phố, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động”.

Đồng thời, Đại hội đã đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 11 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, 23 chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; 9 chương trình hành động cụ thể để quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trước đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm