Gia Lai: Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

(PLO) - Nhằm giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT tại tỉnh Gia Lai. 

Hướng dẫn người dân các thủ tục tại BHXH TP.Pleiku. Ảnh Báo Gia Lai

Hướng dẫn người dân các thủ tục tại BHXH TP.Pleiku. Ảnh Báo Gia Lai

Tổ công tác gồm có 7 thành viên thuộc 5 cơ quan, bao gồm lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai. Và cán bộ quản lý thuộc phòng Khoa giáo Văn xã của Sở Kế hoạch và Đầu tư;  cán bộ quản lý thuộc Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế và phòng Giám định thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, phân tích các thông tin, báo cáo từ cơ quan, tổ chức, cá nhân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực hiện BHYT, hợp đồng khám chữa bệnh (KCB), tổ chức KCB và cung cấp dịch vụ KCB, giám định, tạm ứng, thanh toán chi phí và quyền lợi của người tham gia BHYT. Giải quyết theo thẩm quyền thuộc trách nhiệm của cơ quan thành viên Tổ công tác hoặc đôn đốc cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết nhanh vướng mắc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả, tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ 3 tháng một lần hoặc đột xuất khi cần thiết để UBND tỉnh Gia Lai, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền. 

Thường trực Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT là Sở Y tế. Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Y tế tỉnh Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm