Hà Giang có 63 trường hợp sai phạm trong tuyển dụng công chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết quả rà soát của Sở Nội vụ cho thấy, tỉnh Hà Giang có 63 trường hợp sai phạm trong tuyển dụng công chức theo Kết luận của Hội đồng tuyển dụng để khắc phục sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư tại 14 sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 16 trường hợp tiếp nhận vào làm công tác trước ngày 28/12/2017 không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục nhưng đến ngày 31/12/2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thuộc diện không thu hồi quyết định tuyển dụng nhưng phải kiểm tra sát hạch. Có 2 trường hợp đã bố trí công việc khác không phải vị trí công chức cấp huyện trở lên, đề nghị đưa ra khỏi danh sách kiểm tra, sát hạch.

Trong đó, có 28 trường hợp tuyển dụng sai phạm trước ngày 28/12/2017 nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đến ngày 31/12/2020 chưa hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển, phải kiểm tra, sát hạch. 17 trường hợp tuyển dụng sai phạm sau ngày 28/12/2017.

Nhằm khắc phục những sai phạm, UBND tỉnh Hà Giang cho biết: các cơ quan, đơn vị có các trường hợp hiện đang công tác có trách nhiệm khắc phục sai phạm để đảm bảo quyền lợi cho các trường hợp này.

Hà Giang có 63 trường hợp sai phạm trong tuyển dụng công chức ảnh 1

Tỉnh Hà Giang tổ chức họp trực tuyến để triển khai một số nhiệm vụ và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong việc khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức theo Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư. Ảnh: Hồng Minh

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của các trường hợp thuộc diện được khắc phục của địa phương mình để lựa chọn một trong các hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc tuyển dụng công chức, viên chức không qua thi để thực hiện lại quy trình tuyển dụng đối với các đối tượng này theo thẩm quyền.

Việc thực hiện khắc phục sai phạm phải làm thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định. Vì vậy, từ bộ phận tham mưu trực tiếp là Sở Nội vụ, đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng và các cá nhân liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đừng vì lý do nêu trên mà có tư tưởng làm đại khái, cho có, cho xong.

Sau khi có Thông báo của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức để khắc phục sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư, các cơ quan, đơn vị có trường hợp sai phạm và Sở Nội vụ phải niêm yết Thông báo kèm danh sách cụ thể tại trụ sở cơ quan, đơn vị và thông báo cho cá nhân người dự tuyển biết, thực hiện theo quy định.

Về kết quả kiểm tra, sát hạch và xét tuyển lại, UBND tỉnh yêu cầu, việc kiểm tra, sát hạch và xét tuyển công chức để khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW, nếu trúng tuyển, các chế độ, chính sách của người đó được tính từ ngày được tuyển dụng trước đó (theo đúng Kết luận số 71-KL/TW); nếu không đạt kết quả thì thu hồi quyết định tuyển dụng (quay lại cơ quan ban đầu liền kề nếu còn vị trí, biên chế, nếu không còn biên chế thì ra khỏi cơ quan nhà nước) và không yêu cầu bồi hoàn các khoản tiền lương, phụ cấp, các chế độ chính sách khác theo quy định mà công chức, viên chức đã nhận từ khi được tuyển dụng (theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm