Hà Nội hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế (từ 10% trở lên). Cụ thể, giảm 1.473 biên chế công chức (tương đương tỉ lệ 15,6%, bao gồm giảm 578 công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương đã chuyển về Bộ Công Thương); giảm 12.890 biên chế sự nghiệp (tương đương tỉ lệ 10%) so với năm 2015.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.

Nhiều chỉ số cải cách hành chính tăng bậc

Ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 của TP Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 46 điểm cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội.

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong thời gian qua, mặc dù TP phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác cải cách hành chính của TP cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật.

TP Hà Nội đã thành lập Tổ Công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS).

TP đã rà soát 550 thủ tục hành chính và thông qua phương án đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính, phê duyệt đối với 1.754 quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính. Qua đó, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn TP.

Đặc biệt, TP Hà Nội đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. Bước đầu việc tổ chức thực hiện thí điểm, tổ chức bộ máy chính quyền TP trong khu vực các quận đã gọn, nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn.

Đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế (từ 10% trở lên). Cụ thể, giảm 1.473 biên chế công chức (tương đương tỉ lệ 15,6%, bao gồm giảm 578 công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương đã chuyển về Bộ Công Thương); giảm 12.890 biên chế sự nghiệp (tương đương tỉ lệ 10%) so với năm 2015.

Với kết quả đó, Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP năm 2020 có sự chuyển biến rõ rệt: Chỉ số PARINDEX nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước (xếp thứ 8/63); Chỉ số SIPAS tăng 19 bậc; chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng 11 bậc.

Xem xét hình thức xử lý trách nhiệm gắn với việc đánh giá hàng tháng của Thủ trưởng

Tại hội nghị, sau khi nghe các đơn vị của TP tham luận, đánh giá cao những kết quả TP Hà Nội đạt được trong công tác cải cách hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, nếu không có đổi mới, tư duy mới, cách làm mới thì không thể có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị, thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ 6 nội dung của công tác cải cách hành chính, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu…

Bên cạnh đó, cần rà soát lại chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức để bảo đảm thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nôi Chu Ngọc Anh cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến của các lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, triển khai ngay trong công tác cải cách hành chính của TP năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với vị trí, vai trò là Thủ đô, TP Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả các đề án, chương trình quốc gia về cải cách hành chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của TP.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính của TP năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung một số nội dung.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngay sau hội nghị, tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, UBND các quân, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính 2022 của TP, cụ thể hóa, ban hành và triển khai ngay Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là các nhiệm vụ, đề án cần hoàn thành trong quý 1-2022.

Chủ tịch Hà Nội giao Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số PARINDEX và SIPAS giai đoạn 2021-2025 thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ, chuyên đề theo Kế hoạch cải cách hành chính của UBND TP và Tổ Công tác.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, ngoài thành lập đoàn kiểm tra công vụ theo hình thức đột xuất, tái kiểm tra việc thực hiện kết luận được chỉ ra từ lần kiểm tra trước; tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan tới giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

UBND các xã, phường, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai sáng tạo các giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền.

Trên cơ sở kiểm đếm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, đề án TP giao, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp Văn phòng UBND TP tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND TP tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của tập thể UBND TP; đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét hình thức xử lý trách nhiệm gắn với việc đánh giá, xếp loại hàng tháng của thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm