Hà Nội triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 25/2, Thường trực HĐND TP Hà Nội phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2022 và các năm tiếp theo; thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022 của HĐND TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo về kết quả xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021 tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, theo danh mục năm 2021 HĐND TP ban hành 19 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm 36 nội dung theo đề nghị của UBND TP.

Tuy nhiên, có 8 nội dung các sở, ngành xin hoãn, lùi thời gian, hoặc chuyển sang xây dựng quyết định; 5 nội dung chưa trình HĐND theo tiến độ, nên so với danh mục mới ban hành 23 nội dung.

Để triển khai việc xây dựng danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của TP năm 2022, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động rà soát, có văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành TP kiểm tra, tổng hợp danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND.

Trên cơ sở kết quả rà soát thống nhất của các cơ quan thuộc HĐND, UBND TP và báo cáo của Sở Tư pháp, UBND TP xây dựng danh mục nghị quyết của HĐND TP đề nghị ban hành trong năm 2022 gồm 30 nội dung, chia theo kỳ họp HĐND TP: Kỳ họp giữa năm có 13 nội dung, kỳ họp cuối năm có 16 nội dung, các kỳ không thường kỳ có 1 nội dung trình Kỳ họp tháng 3/2022.

Triển khai Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 của HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên nhấn mạnh các mốc quan trọng.

Đó là việc triển khai rà soát các nghị quyết do HĐND TP đã ban hành trên tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý nhà nước đang còn hiệu lực và báo cáo Thường trực HĐND TP hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2022; dự báo kế hoạch ban hành nghị quyết HĐND theo tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội và các cơ quan Trung ương, báo cáo với Thường trực HĐND TP sẽ thực hiện thường xuyên hàng năm, báo cáo Thường trực HĐND TP chậm nhất là ngày 31/12 hàng năm; xây dựng Đề xuất ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đề xuất gửi Thường trực HĐND TP chậm nhất là 10/1 hàng năm; thống nhất kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND TP hàng năm sẽ hoàn thành trước tháng 2 hàng năm.

Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, sở, ngành, tăng cường tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND TP hàng năm. Phân công rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham gia. Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết của HĐND TP hàng năm để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong thời gian qua, UBND TP đã chỉ đạo chỉ đạo Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành TP phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, các Ban của HĐND TP rà soát, thống nhất việc xây dựng danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2022 đối với 30 nội dung.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất thường xuyên hằng năm của TP, nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết, tổ chức việc đánh giá tác động chính sách, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tác động của chính sách, thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua một một cách bài bản, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát tiến độ, quá trình xây dựng Luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Trung ương, chủ động tham mưu đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP, quyết định của UBND TP theo thẩm quyền được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để kịp thời tổ chức thi hành trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của TP cũng tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện các bước trong quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, từ sớm từ xa trong công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra.

“Phải nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; khắc phục tình trạng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, không đảm bảo về thời hạn xin ý kiến, thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện, thời hạn báo cáo UBND TP tổ chức họp thông qua theo quy trình, quy định”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Sở Tư pháp cần tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND TP trong việc theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND TP; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các ban của HĐND TP trong công tác góp ý, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ các dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Văn phòng UBND TP cần làm tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị hồ sơ trình, kịp thời tổng hợp, kiểm tra và tham mưu tổ chức các kỳ họp của UBND TP; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND TP chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND TP, đảm bảo hồ sơ trình đầy đủ, gửi đến các đại biểu đúng thời hạn quy định.

“Việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt của các cơ quan đơn vị thuộc TP là yếu tố quan trọng để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của TP”, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện kiểm tra, rà soát, thống nhất hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kế hoạch hằng tháng, hàng quý và dự kiến thời gian hoàn thành đối với các nội dung dự kiến trình HĐND TP ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đối với các nghị quyết cần ban hành mới phải làm rõ, cụ thể được tính cần thiết, căn cứ ban hành, định hướng nội dung cơ chế, chính sách, quy định và dự kiến lộ trình xây dựng nghị quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và phân công công tác giữa các cơ quan, để nâng cao tính khả thi, hiệu quả của công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND TP, góp phần nâng cao chất lượng của các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND TP ban hành.

Đặc biệt, cần chú trọng việc xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung cơ chế, chính sách, quy định mới đề xuất ban hành nghị quyết; đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của TP, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện sau khi ban hành.

Về kế hoạch xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội giao Ban Pháp chế HĐND TP, Sở Tư pháp là các cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND TP, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND TP tham mưu Thường trực HĐND TP hoàn thiện kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP phối hợp Văn phòng UBND TP rà soát, thống nhất nội dung tham mưu UBND TP gửi Thường trực HĐND TP về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này, báo cáo Thường trực Thành ủy trước khi thống nhất ban hành thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm