Hà Tĩnh có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch tỉnh

(PLVN) - Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 6/12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII công bố kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phiên họp để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu cử theo quy định đối với các chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch tỉnh ảnh 1
 Các đại biểu  tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bầu chức danh chủ chốt của tỉnh.

Theo đó, ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với 100% số phiếu đồng ý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bà Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, để đảm nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Vinh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh - do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà - để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Với 100% số phiếu đồng ý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn - giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; bầu bà Nguyễn Thị Nhuần - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm