Hải Dương tích cực, khẩn trương tuyên truyền về bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đến nay, Hải Dương đã khai trương Trang thông tin điện tử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; mở triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - ngày hội toàn dân”… Các cơ quan báo chí của địa phương đã tích cực đưa tin, bài truyên truyền về bầu cử.

Ngày 23/5 là ngày hội của toàn dân - cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cử tri cả nước nói chung và cử tri Hải Dương nói riêng thông qua lá phiếu thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.

Để đẩy mạnh công tác truyên truyền, ngày 8/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 06KH/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành trong khối tuyên truyền, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí… đã triển khai tích cực, đa dạng hình thức truyên truyền và đạt kết quả tốt.

Đến nay, Hải Dương đã khai trương Trang thông tin điện tử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; mở triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - ngày hội toàn dân”… Các cơ quan báo chí của địa phương đã tích cực đưa tin, bài truyên truyền về bầu cử. Báo Hải Dương và Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh mỗi đơn vị đăng tải, phát sóng trên 300 tin, bài tuyên truyền về bầu cử; mở nhiều chuyên mục, ra phụ trương. Các Đài Phát thanh cấp huyện thực hiện 480 tin, trên 600 bài, trên lượt 300 chuyên mục. Nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương cũng tích cực tham gia tuyên truyền về bầu cử ở Hải Dương. Nhiều fanpage của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền cũng tham gia tuyên truyền về bầu cử rất hiệu quả.

Hải Dương tích cực, khẩn trương tuyên truyền về bầu cử ảnh 1
 Hải Dương tích cực, khẩn trương tuyên truyền về bầu cử.

Đến thời điểm này, 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hoàn thành việc trang trí tuyên truyền trực quan. Toàn tỉnh đã treo 57.000 cờ, 2.988 pa nô và thay mới 68 cụm pa nô 3 mặt, 4 mặt tại các nút giao thông, quảng trường, treo 2.880 băng rôn trên các trục đường chính của tỉnh; tổ chức 24 lớp tập huấn; trên 1.200 hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, 16 hội nghị báo cáo viên; trên 14.000  áp phích, trên 50.000 tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các xe lưu động, lực lượng lưu động tích cực đi tuyên truyền về bầu cử…   

Công tác tuyên truyền bầu cử đang ở cao trào của giai đoạn 2 (từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5). Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tuyên truyền cần đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5.

Triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát các bước bầu cử, lựa chọn các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, nhất là học sinh lớp 12, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đẩy mạnh nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử; kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề nổi cộm, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử. Tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền theo kế hoạch để ngày 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân, cử tri Hải Dương cùng cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm