HĐND huyện Châu Thành (Kiên Giang) bầu Chủ tịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/7, HĐND huyện Châu Thành (Kiên Giang) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. 

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết HĐND huyện đã tiến hành các bước theo quy trình bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả ông Nguyễn Văn Mao - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND huyện bầu trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc của HĐND huyện.

Ông Lê Quang Định - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Tô Hà Giang và ông Nguyễn Văn Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 2026. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện bầu 12 đồng chí giữ chức danh Ủy viên UBND huyện; 22 đại biểu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Châu Thành (Kiên Giang) bầu Chủ tịch ảnh 1

Ông Lâm Minh Công – Bí thư huyện ủy Châu Thành phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Châu Thành (Kiên Giang) bầu Chủ tịch ảnh 2

Ông Lâm Minh Công – Bí thư huyện ủy Châu Thành trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Lâm Minh Công - Bí thư huyện ủy Châu Thành cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2021-2026 là rất nặng nề, với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND huyện phải phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của huyện để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy huyện nhà phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Ông Lâm Minh Công đề nghị HĐND huyện bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và căn cứ tình hình thực tế để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND nói riêng, tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng các quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo đảm các nghị quyết ban hành phải sát thực, có tính khả thi cao theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

HĐND huyện Châu Thành (Kiên Giang) bầu Chủ tịch ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Mao - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp

Bằng trách nhiệm, kinh nghiệm và trình độ của mình, các vị đại biểu hãy đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra trong từng thời gian và của cả nhiệm kỳ, xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của cử tri trong huyện./.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Châu Thành đã bầu 35 đại biểu HĐND huyện; 285 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Với kết quả này cơ bản đảm bảo số lượng, yêu cầu cơ cấu, tỷ lệ nữ, tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm