Hiệu quả từ việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 huyện thí điểm, đến nay các địa phương của Hải Phòng đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Tân Dân, huyện An Lão tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Tân Dân, huyện An Lão tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất

Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu được Hải Phòng xác định là tiền đề, cơ sở để góp phần thúc đẩy quá trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá, đặc biệt là chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho việc chuyển đổi một số huyện thành quận và thành phố.

Thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với việc triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Để triển khai chương trình, UBND TP đã ban hành các quyết định về Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2020-2025 (gồm 5 lĩnh vực với 17 tiêu chí); kế hoạch thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn TP; phân bổ nguồn vốn xây dựng…

Ngân sách TP dành 1.083,79 tỷ đồng đầu tư cho 8 xã thí điểm xây dựng, hoàn thành các nội dung về giao thông, điện chiếu sáng, môi trường. Ngân sách địa phương cùng với vốn lồng ghép bố trí để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tại các xã này, có 38 công trình được triển khai, trong đó có 37 công trình về giao thông và một công trình về môi trường.

Triển khai dự án, nhân dân phấn khởi, tin tưởng tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động chung tay xây dựng. Gần 1 nghìn hộ dân trên địa bàn 8 xã đã tự nguyện hiến 32.568m2 (kinh phí khoảng gần 150 tỷ đồng), góp phần hoàn thành 38/38 công trình giao thông trước tháng 2/2021.

Trong năm 2021, TP tiếp tục triển khai 163 công trình NTM kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm nói trên, trong đó có 160 công trình giao thông và 3 công trình về môi trường. Đến tháng 5/2021, đã có 2 công trình đã hoàn thành, 90 công trình đang triển khai thi công, 61 công trình đang chuẩn bị thi công…

Cùng với đó, vào tháng 4/2021, UBND TP Hải Phòng đã đồng ý lựa chọn 14 xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí dự kiến 2.520 tỷ đồng.

Những tồn tại, hạn chế trong việc thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu vừa qua đã được nhận diện và có hướng khắc phục. Đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tại một số địa phương còn chưa tích cực, đồng bộ; tiến độ triển khai thực hiện một số công trình còn chậm, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng; nhiều nơi mới quan tâm đến việc đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ chứ chưa chú trọng nguồn vốn huy động hoặc lồng ghép các nguồn vốn khác.

Huy động sự vào cuộc tích cực

Chia sẻ về những kinh nghiệm sau hơn 1 năm triển khai thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu, Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Phòng Phạm Văn Thép cho biết, xây dựng NTM kiểu mẫu chỉ thành công khi có sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp là yếu tố quan trọng; sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân là yếu tố quyết định.

Các địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông, trong đó, đảng viên gương mẫu đi đầu. Đồng thời, cần công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, thiết kế, triển khai thi công các công trình… để người dân biết, tham gia ý kiến.

Việc triển khai thi công cần được thực hiện song song với giải phóng mặt bằng. Tức là có mặt bằng đoạn nào làm ngay đoạn đó chứ không chờ giải phóng mặt bằng toàn tuyến mới thi công. Quá trình thi công, ngoài đơn vị tư vấn giám sát của chủ đầu tư, cần bố trí lực lượng giám sát là thành viên Ban Phát triển thôn để đảm bảo minh bạch, kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp thông suốt từ TP đến cơ sở. Các sở, ngành cùng các phòng, ban, chuyên môn của huyện tích cực bám sát địa bàn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; phát hiện giải quyết kịp thời các bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hoặc báo cáo UBND TP để chỉ đạo giải quyết.

Từ thành công trong triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2019, nhận thức trong các cấp chính quyền và nhân dân đã có những chuyển biến sâu sắc. Đây là động lực mạnh mẽ để toàn TP bước vào công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu.

Cùng chuyên mục
Nỗ lực thực hiện tốt chính sách với người có công

Nỗ lực thực hiện tốt chính sách với người có công

(PLVN) - Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đọc thêm