Hòa Bình bãi bỏ 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hòa Bình bãi bỏ 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Hòa Bình bãi bỏ 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Theo đó, tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện bãi bỏ 1 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, 4 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội công bố tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; ban hành mới 3 thủ tục. Đồng thời sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Cụ thể, 3 thủ tục mới được ban hành bao gồm: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện; Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện; Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

TTHC cấp tỉnh bị bãi bỏ là thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội; 4 TTHC cấp huyện bị bãi bỏ bao gồm: Tiếp nhận đối tượng tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện; Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện; Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Trong số 11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, có 3 TTHC cấp tỉnh là: Tiếp nhận đối tượng bảo trở xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh; Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh và dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm