Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang

Sáng 2/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018 – 2020. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 200 NCUT tiêu biểu của tỉnh…

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 1
Tiết mục múa “Hồn trống” trong chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị. 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 2
Các đại biểu T.Ư và lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. 

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nâng cao toàn diện đời sống đồng bào DTTS; cùng sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của những NCUT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, diện mạo KT - XH vùng DTTS, các xã, thôn, bản vùng cao, biên giới của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động, biểu dương, tôn vinh NCUT tiêu biểu; đồng thời thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của NCUT, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 3
NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS dự hội nghị. 

Hơn 2 năm qua, với tinh thần và trách nhiệm cao, đội ngũ NCUT thực sự là cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các chương trình phát triển KT - XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phối hợp hòa giải ở cơ sở; giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân mỗi năm trên 4%/năm, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Toàn tỉnh đã có 38 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020 có thêm 5 xã đạt chuẩn; hỗ trợ hoàn thành 3.336 nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; có thêm 19 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn...

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khai mạc hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thông tin: Nước ta có 53 DTTS với trên 14 triệu người, chiếm 14,68% dân số cả nước, sinh sống ở 5.266 xã, 458 huyện của 52 tỉnh, thành phố. Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ đó có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp lớn, nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là nhân tố con người, hỗ trợ NCUT trong đồng bào.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị những NCUT của tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, gương mẫu, giữ gìn đức tính cần cù, chịu khó, hòa đồng giữa các dân tộc, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng chung sức, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển giàu đẹp…

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 5
Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Đội ngũ NCUT đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT – XH và thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các DTTS. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào DTTS, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, chủ trương, chính sách mới cho NCUT; nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian và những NCUT; đội ngũ NCUT tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp tới đề ra.

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị. 

Ghi nhận những đóng góp của NCUT và các cá nhân, tập thể trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và NCUT, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 200 suất quà cho 200 NCUT tiêu biểu; Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy công nhận 200 NCUT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 7
Chị Mua Thị Sày, NCUT xã Pả Vi (Mèo Vạc) thảo luận tại hội nghị. 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 8
Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao quà và Giấy công nhận NCUT tiêu biểu, giai đoạn 2018 – 2020 cho NCUT các huyện, thành phố. 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 9
 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 10
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao quà và Giấy công nhận NCUT tiêu biểu, giai đoạn 2018 – 2020 cho NCUT các huyện, thành phố. 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 11
 Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà và Giấy công nhận NCUT tiêu biểu, giai đoạn 2018 – 2020 cho NCUT các huyện, thành phố.
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 12
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 13
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang ảnh 14
 Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trò chuyện với NCUT bên lề hội nghị.

Theo Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu Đoàn Công tác của Bộ Y tế thăm, kiểm tra tại Trung tâm HSTC người bệnh COVID-19 của BV ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Y tế

Sau 30/9, TP HCM sẽ có kế hoạch mới về phòng, chống dịch

(PLVN) -  Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, sau ngày 30/9, TP HCM sẽ có Kế hoạch đảm bảo sự an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Trước mắt, ngành y tế sẽ phải tái cơ cấu hệ thống các trung tâm hồi sức, bệnh viện dã chiến theo tình hình chung của thành phố.

Đọc thêm