Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên

(PLVN) - Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Sở Tư pháp thành lập các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý”. Hiện có 22 CLB được thành lập tại các địa phương trong toàn tỉnh

Cán bộ Hội Nông dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (áo xanh) đang trao đổi, phổ biến cho các hội viên về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP.

Cán bộ Hội Nông dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (áo xanh) đang trao đổi, phổ biến cho các hội viên về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP.

Thông qua hoạt động của CLB, các hội viên được tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là những chính sách liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển sản xuất; kỹ năng xử lý tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, công tác hòa giải ở cơ sở; kiến thức về pháp luật. Các mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Đặc biệt, hằng năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp) chủ động tổ chức các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động đến các xã, thôn, bản. Qua đó tuyên truyền, cấp phát hàng nghìn tài liệu, tờ gấp pháp luật phổ biến những quy định về Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai… cho nông dân. Đồng thời, giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến các chính sách, quy định của nhà nước.

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh... để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp hội triển khai dưới nhiều hình thức như: Lồng ghép thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi hội; trên loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, mạng xã hội; các hội nghị chuyên đề, tập huấn. Trên cơ sở nhiệm vụ hàng năm, các cấp

Hội đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đảm bảo phù hợp với từng khu vực và nhu cầu của hội viên, nông dân. Trong năm 2019, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với BHXH Y tế, công an tổ chức được 11 tập huấn, đối thoại chính sách liên quan đến BHYT, BHXH; 12 lớp tập huấn về vệ sinh ATTP, 5 hội nghị tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT; 1 hội thảo về dân số, kế hoạch hóa cho trên 3.000 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nông dân, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người; hòa giải tranh chấp; bảo đảm an ninh trật tự, phát huy dân chủ ở cơ sở, gìn giữ sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm ở các địa bàn nông thôn. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm