Hưng Yên tiếp tục tăng cường đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/5, Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên tổ chức tọa đàm nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc ghi Sổ ghi danh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tại buổi tọa đàm, tham luận của các đại biểu đã đi sâu vào một số nội dung như: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Kết luận buổi tọa đàm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên Đào Hồng Vận nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban tuyên giáo các cấp cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ và giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cơ sở.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm