Huyện Cao Lộc quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu "kép”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế và đạt được nhiều thành tích, góp phần hoàn thành mục tiêu "kép” của tỉnh Lạng Sơn.

Diện mạo huyện Cao Lộc đang thay đổi từng ngày.

Diện mạo huyện Cao Lộc đang thay đổi từng ngày.

Công tác chỉ đạo điều hành đồng bộ

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu, chi tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã bám sát các chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt Nghị quyết của ban chấp hành Huyện ủy, HĐND huyện và Quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2021, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Bên cạnh đó thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung thực hiện hiệu quả việc xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp; Thực hiện các nội dung Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

Ngoài ra tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các công trình, dự án đảm bảo theo kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; Tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới; Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; Tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển.

Chỉ đạo tổ chức toát các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa văn nghệ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các nội dung phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước. Rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả hơn. Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo theo quy định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của huyện trong 7 tháng đầu năm.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Huyện Cao Lộc nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, xây dựng và ban hành các kế hoạch chi tiết về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của từng lĩnh vực quản lý.

Qua đó, kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ gồm: Phát triển kinh tế (có 3 nhiệm vụ); văn hóa, xã hội (có 2 nhiệm vụ); quốc phòng, an ninh, đối ngoại (có 1 nhiệm vụ); cải thiện chỉ số đánh giá năng lực điều hành địa phương (1 nhiệm vụ) 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Diện tích các loại cây trồng đều đạt so với kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân ước đạt 3.945,25 ha, đạt 107,0% kế hoạch, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.380,48 tấn, đạt 107,7% kế hoạch, bằng 120,7% so với cùng kỳ, huyện Cao Lộc đã được UBND tỉnh quyết định công nhận 03 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Huyện Cao Lộc quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu "kép” ảnh 1

Trụ sở UBND huyện Cao Lộc.

Tổng kế hoạch vốn giao đầu tư xây dựng vào đầu năm 2021 là: 54.275 triệu đồng, việc phân bổ vốn thực hiện đảm bảo thời gian, chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng đúng quy định, việc thực hiện hoàn thành thủ tục và tổ chức khởi công mới 24/24 công trình xong trước ngày 1/7/2021.

Công tác giải ngân thanh toán vốn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo chế độ chính sách, kết quả thực hiện giải ngân các nguồn vốn đạt 28.872/54.275 triệu đồng, đạt 53,20 % kế hoạch vốn giao. Công tác làm đường giao thông nông thôn được UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trên các tuyến đường do huyện quản lý.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 là 275.000 triệu đồng, đạt 72,94% dự toán tỉnh giao, đạt 68,75% dự toán huyện giao, đạt 126,16% so với cùng kỳ (đến 10/7 đã thu được 343.656 triệu đồng đạt 91,16% dự toán tỉnh giao, đạt 85,91% dự toán huyện giao, đạt 132,49% so với cùng kỳ).

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện có đôi lúc khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng đến nay, cơ bản vẫn hoạt động bình thường. Triển khai việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ cho các sản phẩm tiềm năng để các doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng được biết và chủ động đăng ký tham gia. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn; Hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã thành lập được 6 Hợp tác xã (HTX) nâng tổng số lên 38 HTX (trong đó 35 HTX hoạt động, 03 HTX tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid). Số Doanh nghiệp trên địa bàn là 294 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực vận tải, xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông lâm sản và một số lĩnh vực khác. UBND huyện đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện với tổng số là 150 Doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu; hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn vẫn diễn ra ổn định. Các loại hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung ứng đầy đủ, phục vụ nhu cầu cho sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

Đặc biệt, tổ chức thành công Lễ đón Bằng công nhận xã nông thôn mới với 2 xã biên giới là Tân Liên, Xuất Lễ; Nông thôn mới nâng cao đối với xã Hải Yến năm 2020. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021. Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo XD NTM phụ trách từng tiêu chí nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao

Tăng tốc dịp cuối năm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Tỉnh

Nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021). Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân câc dân tộc huyện Cao Lộc quyết tâm cao, hoàn thành các nhiệm vụ đề đã đề ra.

Tiếp tục triển khai, đồng bộ quyết liệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của HĐND và UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và Quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Bám sát, tích cực triển khai thực hiện phương châm hành động của năm 2021 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bức phá” theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 đã được UBND huyện phê duyệt.

Quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước và xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; rà soát các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới tổ chức lực lượng, biện pháp thu đảm bảo hiệu quả. Đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản còn thất thu, thu hồi tối đa các khoản nợ ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hành cấm, hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu bình ổn giá cả thị trường. Tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển.

Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 – 2030 và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Đẩy nhanh việc khởi công các công trình xây dựng nhất là các công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn, thực hiện dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc. Tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tiếp tục tổ chức tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; tiếp nhận, thu dung cách ly, không lơ là chủ quan, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng với mọi tình huống trong trường hợp dịch bệnh lan rộng. Tiếp tục kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường kiểm soát các mặt hàng thuốc, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn, vật tư y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong các nhà thuốc, quầy thuốc cơ sở kinh doanh dụng cụ y tế trên địa bàn huyện. Phấn đấu thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Cao Lâu, đảm bảo đạt 03 trường theo kế hoạch năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung triển khai thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương năm 2021 đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Kế hoạch khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp tại kết quả xếp loại CCHC năm 2020. nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng thủ tại các xã, thị trấn, diễn tập phòng chống thiên tai, TKCN, cháy rừng theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, kiểm soát đường biên mốc giới, phòng ngừa xuất nhập cảnh trái phép.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố QP, AN, thực hiện tốt Nghị định số 03/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Duy trì, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình diễn biến địa bàn. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; Kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị../

Cùng chuyên mục
Bác sĩ Đinh Văn Linh, một F0 đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân COVID – 19.

F0 chăm sóc F0 bằng cả tấm lòng để cùng vượt qua cuộc chiến khốc liệt

(PLVN) -  Việc các y bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bị nhiễm COVID – 19 tham gia điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID khác khiến nhiều người dân nhiệt tình ủng hộ. Với các bệnh nhân đang được chính những bác sĩ bị F0 điều trị thì tấm gương chiến thắng dịch bệnh đã góp phần củng cố tinh thần, giúp họ an tâm hơn trong cuộc chiến khốc liệt này.

Đọc thêm