Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) quyết định đầu tư công trung hạn 326 dự án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện với tổng số là 326 dự án, vốn kế hoạch bố trí là gần 1,85 tỷ đồng. 

Một khu công nghiệp tại Nhơn Trạch

Một khu công nghiệp tại Nhơn Trạch

Ngày 8/12, UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện với tổng số là 326 dự án, vốn kế hoạch bố trí là gần 1,85 tỷ đồng.

Cụ thể UBND huyện Nhơn Trạch xác định nguồn ngân sách tập trung là 581.849 triệu đồng; nguồn xổ số kiến thiết là 244.834 triệu đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh là 54.300 triệu đồng và nguồn sử dụng đất, nguồn kết dư ngân sách huyện, các nguồn hỗ trợ có mục tiêu và nguồn khác là 967.720 triệu đồng.

Các dự án bao gồm: Thứ nhất là dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 là 82 dự án, tổng giá trị vốn đầu tư là 1.177.783 triệu đồng. Trong đó: giáo dục có 26 dự án, giao thông có 24 dự án, cấp, thoát nước có 07 dự án, quản lý nhà nước có 7 dự án, an ninh quốc phòng có 8 dự án, văn hóa có 02 dự án và quy hoạch có 8 dự án.Thứ hai là dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 là 197 dự án, tổng giá trị vốn đầu tư là 662.600 triệu đồng.

Ngoài ra còn có dự án giao thông nông thôn gồm 47 dự án nhỏ, trong đó: xã Phước Khánh có 03 dự án; xã Vĩnh Thanh có 17 dự án; xã Phú Hữu có 9 dự án; xã Phú Thạnh có 01 dự án; xã Phú Đông có 16 dự án và xã Phước An có 01 dự án. Theo đó, UBND các xã, thị trấn xem xét phân kỳ đăng ký vốn theo đầu tư công hàng năm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm