Huyện Văn Chấn (Yên Bái) tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Văn Chấn(Yên Bái) luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Nhân dân Văn Chấn chung sức mở đường giao thông nông thôn.

Nhân dân Văn Chấn chung sức mở đường giao thông nông thôn.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ, ngày 26/02/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã triển khai ngay đến các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện một cách toàn diện, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong việc xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Huyện Văn Chấn (Yên Bái) tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ảnh 1

Đòan viên công đoàn Thị trấn nông trường Trần Phú giúp đỡ bà con bảo tồn đặc sản vùng.

Tại Liên hoan Tiếng hát thanh niên công nhân tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2021, đoàn viên Phạm Hoàng Long, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH thủy nông Nghĩa Văn, huyện Văn Chấn đã xuất sắc đoạt giải nhất nội dung đơn ca.

Đó cũng là động lực để các công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì, phát huy các phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần cổ vũ, động viên công nhân, viên chức, lao động thi đua công tác, lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Cùng với đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân” với các nội dung thiết thực, phong phú, đa dạng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Liên đoàn Lao động huyện đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Huyện Văn Chấn (Yên Bái) tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ảnh 2

Đoàn viên công đoàn xã Cát Thịnh ủng hộ chốt, điểm cách ly.

Bên cạnh đó, phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được đẩy mạnh, phát động rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã triển khai tới 100% công đoàn cơ sở, phong trào người tốt, việc tốt đã ngày càng đi sâu vào đời sống, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đời sống văn hoá, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong tập thể cán bộ, công nhân viên chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đến nay, toàn huyện có 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 95% gia đình đoàn viên công đoàn đạt chuẩn văn hóa. Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đặc biệt là học tập và thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm