Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 07-09/12/2021).

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: CTTĐT Quảng Ninh

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: CTTĐT Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có: ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 mà còn quyết định những nội dung liên quan đến sự ổn định, phát triển của tỉnh năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 – 2025 trong thời kỳ ổn định ngân sách, với những khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 22 báo cáo; thảo luận, xem xét, quyết nghị 28 nghị quyết quan trọng. Trong đó, tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trước tác động của đại dịch Covid-19 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Năm 2022 là năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025 và trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19. Trên cơ sở những kinh nghiệm quý báu cùng những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2021, để cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 nhằm phấn đấu giữ vững mục tiêu tỉnh Quảng Ninh là cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của khu vực phía Bắc, đóng góp lớn cho tăng trưởng quốc gia; đồng thời, quyết nghị Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 và Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025 nhằm đảm bảo khả năng cân đối vững chắc của ngân sách địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng bình quân khoảng 10%/năm cho cả giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV ảnh 1

Các đại biểu chăm chú theo dõi kỳ họp. Ảnh: CTTĐT Quảng Ninh

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 23 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, thông qua Kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công với những nguyên tắc mới, biện pháp điều hành mới nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm” ngay từ khâu xác định nhiệm vụ chi, lập dự toán; tăng cường trách nhiệm trong quản lý, điều hành ngân sách của các địa phương.

Nhằm thực hiện hiệu quả khâu đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định, là: Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Các quyết sách này thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong việc bố trí nguồn lực, xác định rõ mục tiêu đầu tư, không bố trí dàn trải, manh mún; quản lý chặt chẽ nguồn lực đảm bảo đầu tư dứt điểm, tuyệt đối không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược.

Trong 28 nghị quyết sẽ được ban hành tại kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nghị quyết văn bản quy phạm pháp luật nhằm đưa ra cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Tiếp tục quyết nghị một số giải pháp kích cầu du lịch nhằm hồi sinh ngành công nghiệp không khói của tỉnh theo Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh sẽ thảo luận xem xét, quyết nghị Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Thông tư 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó Dân phòng trên địa bàn tỉnh; số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh... và thực hiện một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề đang được cử tri, nhân dân rất quan tâm, như: Vấn đề giáo dục, y tế; công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, nhà ở xã hội, quản lý sử dụng tài sản công…

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh. HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn các thành viên UBND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề nổi lên đang được cử tri, Nhân dân rất quan tâm theo tinh thần đổi mới, coi trọng chất lượng, hỏi nhanh - đáp gọn, có tranh luận, làm rõ trách nhiệm.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, làm việc khoa học, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại Kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Cùng chuyên mục
 Kỳ thú linh vật hổ tại đường hoa Tết Đà Nẵng

Kỳ thú linh vật hổ tại đường hoa Tết Đà Nẵng

(PLVN) - Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, linh vật hổ với nhiều chất liệu, kiểu dáng khác nhau đã xuất hiện tại đường hoa Tết Đà Nẵng. Từ đàn hổ ngũ hành oai linh cho đến gia đình nhà hổ thân thiện, dễ thương và những chú hổ thần tài rạng rỡ ước mơ no ấm, đủ đầy… sau một năm khốn khó vì dịch COVID-19.

Đọc thêm