Kiểm soát, giám sát có hiệu quả việc thực thi quyền lực để phòng, chống tham nhũng

(PLVN) - Với yêu cầu mọi quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế, phải được ràng buộc trách nhiệm, quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn, lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm.

Hội thảo khoa học “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013- 2020". Ảnh: TTXVN

Hội thảo khoa học “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013- 2020". Ảnh: TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phan Đình Trạc nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013- 2020” do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức sáng nay (28/11) ở Hà Nội.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác PCTN, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN từ khi thành lập đến nay; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tình trạng tham nhũng trong thời gian qua.

Các tham luận cũng phân tích, đánh giá, rút ra những vấn đề mang tính lý luận và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác PCTN. Từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp vừa có tính đột phá, vừa toàn diện, căn bản, lâu dài không chỉ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII mà còn cho cả chặng đường dài cam go quyết liệt của công cuộc đấu tranh này.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, dù đạt rất nhiều cố gắng nhưng thể chế về PCTN của Việt Nam vẫn còn những sơ hở, bất cập.

"Muốn đấu tranh chống tham nhũng được phải là cả hệ thống pháp luật. Tôi đơn cử, việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 có nằm trong pháp luật về PCTN đâu, nhưng nó vẫn tham nhũng. Bởi vì pháp luật về mua sắm đó nó rất hổng," - ông Nguyễn Đình Quyền nói.

Kết luận Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tham nhũng tồn tại ở hầu hết các quốc gia chứ không phải chỉ có Việt Nam. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Vì vậy, PCTN được Đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên vừa khó khăn, phức tạp, vừa cấp bách lâu dài, phải được tiến hành ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ, các giải pháp và phải thực hiện kiên quyết, kiên trì có trọng tâm, trọng điểm và không ngoại lệ.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh: "PCTN phải gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong PCTN. Phải tăng cường kiểm soát, giám sát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn".

Cùng chuyên mục

Đọc thêm