Lai Châu rà soát, bãi bỏ nhiều quyết định không còn phù hợp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Lai Châu vừa quyết định bãi bỏ một số Quyết định không còn phù hợp.

Cụ thể, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu

Trước đó, ngày 13/10, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 36/2021/QĐ-UBND, bãi bỏ 2 Quyết định, bao gồm: Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, cấp xã.

Lai Châu rà soát, bãi bỏ nhiều quyết định không còn phù hợp ảnh 1

Ảnh minh họa

Cùng bị bãi bỏ với Quyết định số 29 là Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành Quyết định về việc bãi bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý.

Được biết, Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng sẽ bị bãi bỏ.

Cùng chuyên mục
Đoàn công tác kiểm tra giấy tờ, bản đồ khu vực tôn tạo di tích.

Đồng Nai xin tôn tạo di tích Khu căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác

(PLVN) - Nhằm lưu giữ lại những chiến tích xưa cũng như để thế hệ sau biết được cha ông xưa đã cống hiến sức mình, hi sinh để bảo vệ đất nước, UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mong muốn được tôn tạo lại di tích để làm địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ được về nguồn.

Đọc thêm