Lai Châu: Ưu tiên tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là nhấn mạnh của bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV lần thứ 7.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV lần thứ 7 diễn ra ngày 30/11

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV lần thứ 7 diễn ra ngày 30/11

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy Lai Châu đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trong tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm chủ động, linh hoạt, sáng tạo hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nắm bắt tình hình cơ sở.

Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 5,6%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44,4 triệu đồng. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 52.786ha, sản lượng 224 nghìn tấn; trồng mới 818ha chè, 585ha cây ăn quả, 1.804ha rừng, 1.830ha mắc ca. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.345,2 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 6.798,2 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.021 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại mở rộng

Năm 2022, tỉnh đề ra 1 mục tiêu chung, 10 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 7,7%; sản lượng lương thực có hạt đạt 223,5 nghìn tấn; thu ngân sách địa bàn đạt 2.250 tỷ đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,1%...

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ đã đề nghị những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Trong từng thời điểm cần xác định nhiệm vụ ưu tiên cho phù hợp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, số ca nhiễm liên tục tăng cao. Nhiệm vụ ưu tiên trước mắt vẫn phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm