Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI

(PLVN) - Ngày 9/9, tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội tổng kết Phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, với chủ đề  “Thi đua – Năng động – Sáng tạo – Phát triển – Bền vững”.

 

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá Phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất của Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020. Đề ra phương hướng, giải pháp 5 năm tới cũng như tổ chức phong trào thi đua trong sản xuất, công tác, học tập bám sát thực tế, khắc phục những khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI có sự góp mặt của 172 nhân tố tiêu biểu được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đây là những tấm gương sáng, đi đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất, công tác và hoạt động khác trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. 

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh thực hiện đạt 17/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn bình quân trong 5 năm đạt 8%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 46 triệu đồng năm 2015 lên 71 triệu đồng năm 2020, đạt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020 ước tính đạt gần 35.690 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm bình quân bằng 36% GDP của giai đoạn 2016 – 2020.

 
Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI ảnh 1

 Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI  tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay, Lâm Đồng tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần đưa giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đạt 180 triệu đồng/ha, tăng 33,6 triệu đồng/ha so với năm 2015. Việc xây dựng thương hiệu nông sản “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được chú trọng, đây là điều kiện đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và du lịch địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 1%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 76%; tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn quốc gia về tế 98,6%; có 87,5% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đặc biệt, đến giữa năm 2020, Lâm Đồng đã có 2 huyện được công nhân huyện nông thôn mới, 95 xã được công nhận nông thôn mới và có 3 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn được công nhận nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng cao hơn 1,63 lần mức bình quân chung cả nước.

Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI ảnh 2

Đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - đã đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển: “ Lâm Đồng luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam trung bộ cũng như dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển”. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng được đặc biệt chú trọng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh đã đạt được những kết quả cao trong Phong trào thi đua yêu nước: “Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua lớn của cả nước, cần phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác thi đua khen thưởng”.

Nhân dịp Đại hội, Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, nhân sỹ trí thức, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI ảnh 3

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại Đại hội, Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Lâm Đồng văn minh, tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, phấn đấu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước: “Hơn lúc nào hết, sự đồng lòng thống nhất, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh phải thực sự trở thành nguồn cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh đoàn kết để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, ngay những tháng cuối năm 2020 chúng ta càng phấn đấu, đạt thành tích cao nhất với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua để bù đắp những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã đề ra và đó cũng là cơ sở tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới”.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đặc biệt là tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính kiên quyết đẩy lùi các hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng văn hóa công sở; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; thi đua lao động - sản xuất giỏi, các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của đất nước và địa phương. Cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu đi đầu tham gia tích cực các phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích, cụ thể cho xã hội, tổ chức và cho cá nhân tham gia. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân.

Cùng chuyên mục
Người cựu chiến binh tâm huyết trọn đời “sống chết với rừng” Nguyễn Thế Yên.

Người cựu chiến binh tâm huyết trọn đời “sống chết với rừng”

(PLVN) -  Với diện tích hơn 200ha rừng nghèo kiệt được nhà nước bàn giao quản lý từ năm 2014, đến nay khu rừng do gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thế Yên- thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai quản lý đã "thay da đổi thịt". Để có được một phần thành quả này, mồ hôi, nước mắt và cả máu của người lính già đã phải đổ xuống.

Đọc thêm