Lào Cai cử luân phiên hơn 100 cán bộ y tế về hỗ trợ tuyến dưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch Luân phiên có thời hạn cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới năm 2021.

Theo kế hoạch, năm 2021, tỉnh sẽ cử 101 cán bộ thuộc 1 đơn vị tuyến tỉnh và 17 đơn vị tuyến huyện (9 trung tâm y tế huyện và 8 bệnh viện đa khoa huyện) đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới. Trong đó, có 1 Bác sỹ CKII, 27 Bác sỹ CKI, 3 Thạc sỹ, 65 Bác sỹ đa khoa, 1 bác sĩ Y học dự phòng, 2 Cử nhân điều dưỡng,01 Cử nhân Hộ sinh, 1 Kỹ thuật viên.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử 12 cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới, gồm: 6 Bác sỹ CKI, 2 Thạc sỹ, 4 Bác sỹ đa khoa. Các bệnh viện đa khoa huyện cử 22 cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến xã, gồm 1 Bác sĩ CKII, 8 Bác sỹ CKI, 12 Bác sỹ đa khoa, 1 Kỹ thuật viên.

Lào Cai cử luân phiên hơn 100 cán bộ y tế về hỗ trợ tuyến dưới ảnh 1

Hơn 100 cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới trong năm 2021

Các trung tâm y tế huyện, thành phố cử 67 cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến xã, gồm 1 Thạc sỹ, 13 Bác sỹ CKI, 49 Bác sỹ đa khoa, 1 Bác sĩ Y học dự phong, 2 Cử nhân điều dưỡng, 1 Cử nhân Hộ sinh.

Nhiệm vụ của cán bộ đi luân phiên, tùy theo tính chất công việc cụ thể tại đơn vị tiếp nhận luân phiên, từng cán bộ luân phiên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp; hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, thực hiện chuyển giao kỹ thuật và đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. Hướng dẫn các thủ thuật trong phân tuyến kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hướng dẫn, giúp đỡ triển khai thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Hỗ trợ các công tác quản lý, điều hành (cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, sổ sách, báo cáo...).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm