Nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

(PLVN) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019, Tổng cục Chính trị vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; tăng cường cải cách hành chính quân sự, cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc…

Hình minh họa

Hình minh họa

Toàn quân thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 và dân chủ trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy dân chủ, đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ trong đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện; kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, rà soát, bổ sung nội dung, biện pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân đội, địa phương phát động, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị là điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm