NHCSXH Chi nhánh TT-Huế biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo

(PLVN) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh TT- Huế vừa tổ chức hội nghị biểu dương những lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách trong năm 2019.

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách trong năm 2019.

Trong 5 qua (giai đoạn 2015-2020), được sự chỉ đạo trực tiếp của NHCSXH Việt Nam, của Cấp ủy và chính quyền địa phương, Chi nhánh NHCSXH tỉnh TT- Huế đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao như xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm đạt hiệu quả cao; đảm bảo chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng nguồn vốn Chi nhánh đến ngày 31/5/2020 là 2.832 tỉ đồng. Tổng dư nợ đến cuối tháng 5/2020 là 2.829 tỉ đồng. Trong 5 năm qua. NHCSXH chi nhánh TT-Huế đã thực hiện cho vay 166.600 lượt khách hàng với tổng số tiền là 4.869 tỷ đồng; góp phần giúp cho 32.712 lượt hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,17%.

NHCSXH Chi nhánh TT-Huế biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo ảnh 1
Các cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Trong những năm qua, chất lượng tín dụng đã được nâng lên rõ rệt, mang tính ổn định, nợ quá hạn đều giảm qua các năm, nợ quá hạn đến 31/5/2020 là 2.472 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh có 01 Phòng giao dịch không có nợ quá hạn, có 107 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Công tác thu hồi nợ đến hạn được quan tâm, kể cả nợ phân kỳ, tỷ lệ thu nợ đến hạn năm sau cao hơn năm trước.

NHCSXH Chi nhánh TT-Huế biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo ảnh 2
Cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Ban chấp hành công đoàn NHCSXH vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Hàng năm, NHCSXH tỉnh TT- Huế  đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức cho các đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ các phòng, ban đến người lao động. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, bình xét, tôn vinh được triển khai kịp thời và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

NHCSXH Chi nhánh TT-Huế biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo ảnh 3
 Ông Trương Công Lân, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh TT- Huế khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, tập thể chi nhánh NHCSXH tỉnh đã 02 lần được tặng cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước; 01 lần được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh TT-Huế; 01 cá nhân đang trình công Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 06 cá nhân Chiến sĩ thi đua cấp ngành ngân hàng. Ngoài ra, có 06 tập thể và 14 cá nhân được Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng bằng khen; 02 cá nhân và 02 tập thể được Bộ ngành, đoàn thể Trung ương tặng bằng khen. Có 11 tập thể và 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 29 tập thể và 56 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH công nhận là tập thể lao động xuất sắc và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 20 tập thể và 123 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen….

NHCSXH Chi nhánh TT-Huế biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo ảnh 4
Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH Chi nhánh TT- Huế,  khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công đoàn.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Công Lân, Giám đốc  NHCSXH Chi nhánh TT- Huế, cho biết, hội nghị nhằm biểu dương những cá nhân, tập thể đã có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc và tuyên dương những người phụ nữ đã phấn đấu không mệt mỏi trong lao động, công tác, học tập, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ viên chức và người lao động của Chi nhánh được nâng cao, nhận thức về tác động, lợi ích của công tác thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Đặc biệt, các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp theo từng đơn vị và đạt được hiệu quả cao.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm