Nhiều tồn tại hạn chế trong công tác Nội vụ tại huyện Kỳ Sơn

(PLVN) - Sở Nội vụ Nghệ An vừa có kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại huyện Kỳ Sơn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác Nội vụ, trong đó liên quan nhiều đến công tác giáo dục trên địa bàn.

Nhiều tồn tại hạn chế trong công tác Nội vụ tại huyện Kỳ Sơn

Theo đó, ngày 3/11/2021, Sở Nội vụ Nghệ An có QĐ 613 về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ tại huyện Kỳ Sơn niên độ từ 2018 đến 31/10/2021. Sau thời gian thực hiện kiểm tra, thanh tra Đoàn đã chỉ ra những mặt ưu điểm đã đạt được như ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, sự nghiệp trực thuộc đầy đủ, phù hợp với quy định; Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện cơ bản đúng theo quy định hiện hành; Ban hành quy chế nội bộ để tổ chức hoạt động, phối hợp để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao….

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, khuyết điểm như: Chưa có biện pháp có hiệu quả để rà soát, giảm số lượng viên chức quản lý cấp Tiểu học, THCS và khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên tại các cấp bậc học.

Về công tác thuyên chuyển, biệt phái viên chức sự nghiệp giáo dục, thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác còn xảy ra một số vi phạm. Theo đó, UBND huyện ban hành quy chế điều động, luân chuyển, tiếp nhận, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các trường học thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện có nội dung quy định mọi giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn đang công tác tại vùng thuận lợi phải có trách nhiệm luân chuyển đến để thực hiện nghĩa vụ công tác ít nhất một lần tại vùng khó khăn là không đúng với quy định của pháp luật về quản lý viên chức và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh.

Thực hiện điều chuyển giáo viên bằng hình thức điều động là chưa theo đúng quy định của luật viên chức, các văn bản hướng dẫn thi hành. Các năm 2018, 2019 và 2020 thực hiện thuyên chuyển, biệt phái giáo viên số lượng tương đối lớn nhưng không ban hành kế hoạch, quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chưa đầy đủ; chưa đảm bảo công khai, thuận lợi cho giáo viên, nhân viên…

Các năm 2018 2019, 2020 và 2021 UBND huyện không xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo quản lý còn nhiều bất cập. Trong đó như, số lượng điều động, luân chuyển cán bộ quản lý ngành GD&ĐT hàng năm khá lớn nhưng không có kế hoạch điều động, luân chuyển. Còn có trường hợp Hiệu trưởng giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ tại một đơn vị…

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ rõ: UBND huyện ban hành QĐ 03/2021 về Quy chế tổ chức bộ máy tổ chức và làm việc của Phòng Văn hoá – Thông tin là chưa phù hợp với thẩm quyền, nội dung văn bản; chậm trễ Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm GDNN – GDTX và cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.

Phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2019- 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn là không đúng với thẩm quyền;

phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban QLDA cho phép đơn vị có quy định số lượng viên chức và áp dụng hình thức hợp đồng lao động chưa đúng theo mẫu quy định. Điều động cán bộ chuyên trách (giám đốc ban) hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách cấp cho HĐND-UBND huyện không đúng quy định.

Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm nêu trên và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm