Cần biết: Quy định về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2021

(PLVN) - Liên ngành Sở Y tế Hà Nội – Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, quy định số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn Thủ đô năm 2021.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không phân biệt địa giới hành chính

Theo hướng dẫn, trong năm 2021, cơ sở KCB BHYT trên địa bàn TP Hà Nội được chia làm 4 tuyến: Tuyến 1: Tuyến trung ương và tương đương; tuyến 2: Tuyến tỉnh và tương đương; tuyến 3: Tuyến huyện và tương đương; tuyến 4: Tuyến xã và tương đương.

Việc đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã và tương đương, tuyến huyện và tương đương được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT. Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

Còn việc đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến thành phố và tương đương, tuyến trung ương và tương đương được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT. Người tham gia BHYT được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến trung ương nơi thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc, học tập trên cùng địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) khi các cơ sở KCB BHYT có số lượng thẻ chưa vượt quá số lượng thẻ quy định.

Riêng đối với Bệnh viện Lão khoa Trung ương, tạm thời tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng người cao tuổi mắc các bệnh: Parkinson, Alzheimer với số thẻ không vượt quá số thẻ quy định.

Các trường hợp ưu tiên

Cũng theo hướng dẫn liên ngành, trong trường hợp vượt số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến thành phố và tương đương, tuyến trung ương và tương đương, một số đối tượng ưu tiên vẫn được tiếp tục KCB tại các cơ sở này, bao gồm:

Thứ nhất, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu: Nếu có nhu cầu đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện trước khi nghỉ hưu thì tiếp tục được đăng ký KCB tại cơ sở KCB đó.

Thứ 2, ưu tiên các đối tượng người có công trước Cách mạng Tháng 8, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (mã quyền lợi 1) được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB trên cùng địa bàn nơi cư trú có số lượng thẻ vượt quy định.

Thứ 3, đối với đối tượng hưu trí thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam: Đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các bệnh viện quân đội khác; các đối tượng quân đội nghỉ hưu nếu có nguyện vọng, phù hợp với địa bàn. 

Cụ thể, đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, bao gồm: cán bộ sỹ quan trước khi nghỉ hưu đã đăng ký KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện; cán bộ sỹ quan từ Thượng tá trở lên khi nghỉ hưu nếu có nguyện vọng.

Thứ 4, đối với đối tượng hưu trí thuộc Công an nhân dân: cán bộ sỹ quan từ Thượng tá trở lên, khi nghỉ hưu đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện 19-8 hoặc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an nếu có nguyện vọng, phù hợp với địa bàn.

Ngoài ra, liên ngành Sở Y tế Hà Nội – BHXH TP Hà Nội cũng hướng dẫn việc người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB đúng tuyến và được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trong các trường hợp sau:

Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương (đã được Bệnh viện Hữu Nghị cấp sổ khám bệnh) được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Đối tượng người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu và đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Y học Phòng không - không quân.

Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của Thành phố (đã được Ban Bảo vệ sức khỏe Thành phố hoặc Sở Y tế cấp sổ khám bệnh) được đăng ký KCB ban đầu tại các phòng khám A thuộc các bệnh viện trong thành phố (theo Quyết định số 7045/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND TP Hà Nội).

Đối tượng người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB được quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và  9 Điều 5, các khoản 1,2 và 4 Điều 6 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB được quy định tại khoản 1, 2, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm