Đưa chính sách BHTG tới người dân xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên, Hà Nam)

(PLO) - Vừa qua, Chi nhánh BHTG Việt Nam (VN) tại TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền chính sách BHTG tới hơn 250 đại biểu đại diện các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên, Hà Nam).

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo BHTG VN khẳng định: việc đưa chính sách BHTG tới nông thôn, vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp củng cố niềm tin của công chúng, thúc đẩy sự phát triển các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung, mà còn góp phần khơi thông dòng vốn phát triển kinh tế địa phương. BHTG VN đã giới thiệu tổng quan về chính sách BHTG, kết quả hoạt động, định hướng phát triển và trình chiếu  một số tiểu phẩm tuyên truyền về thông điệp, nội dung căn bản của chính sách BHTG. 

Phát biểu tại sự kiện, các đại biểu tham dự đề xuất BHTG VN tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, qua đó nâng cao nhận thức của người dân vào chính sách BHTG, hoạt động của QTDND; thúc đẩy sử dụng các dịch vụ tài chính chính thức, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự tại địa phương, tránh những tác hại do tín dụng “đen” gây ra. 

Sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG tại xã Chuyên Ngoại không chỉ là dịp phổ cập rộng rãi chính sách BHTG tới người dân mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa BHTG VN với Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương, hệ thống QTDND trên địa bàn để cùng bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các TCTD và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Chuẩn bị hồ sơ nhận bảo hiểm tiền gửi

Hỏi: Để nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

- Theo Điều 8 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTG Việt Nam, khi nhận tiền bảo hiểm, người được BHTG phải có các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ sau:

(1) Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG (sổ tiền gửi) còn nguyên vẹn, rõ ràng, không bị rách nát, chắp vá, không có dấu hiệu tẩy xóa hoặc giả mạo, cụ thể:

- Trường hợp gửi tiền tiết kiệm, người được BHTG phải xuất trình thẻ tiết kiệm hoặc sổ tiết kiệm;

- Trường hợp mua giấy tờ có giá do tổ chức tham gia BHTG phát hành, người được BHTG phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu;

 - Trường hợp gửi tiền dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiền gửi khác: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tiền gửi được bảo hiểm do tổ chức tham gia BHTG cấp.

- Trong trường hợp đã cầm cố thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá khác do Tổ chức tham gia BHTG phát hành: xuất trình bản gốc hợp đồng cầm cố thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá.

(2) Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân phải có xác nhận bằng văn bản (có ảnh đóng dấu giáp lai) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(3) Giấy đề nghị nhận tiền bảo hiểm (ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định của BHTGVN; ký tên, nếu không biết chữ thì có thể đề nghị người khác viết hộ, sau đó điểm chỉ).

(4) Trường hợp sổ tiền gửi thuộc sở hữu chung thì người nhận tiền bảo hiểm phải có thêm văn bản thỏa thuận hợp pháp về việc phân chia số tiền bảo hiểm của các đồng chủ sở hữu hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc phân chia số tiền bảo hiểm.

(5) Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm thì người được ủy quyền cần có giấy tờ tùy thân theo quy định, văn bản ủy quyền hợp pháp của người được BHTG và sổ tiền gửi của người được BHTG.

(6) Trường hợp người thừa kế và các trường hợp khác, ngoài xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG và giấy tờ tùy thân còn cần xuất trình các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm