Hải Dương vượt khó đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

(PLVN) - Phát huy tiềm năng, lợi thế, với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt và sự nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Hải Dương đã tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức. Từ đó, giúp cho Hải Dương đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI đề ra.

Vải thiều Thanh Hà là một sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng.

Vải thiều Thanh Hà là một sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng.

Kinh tế tăng trưởng khá

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tăng bình quân 8,1%/năm (đạt mục tiêu đề ra và cao hơn mức bình quân chung cả nước); thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng (đứng thứ 19 trong toàn quốc và đứng thứ 7 trong Vùng đồng bằng sông Hồng); quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc và thứ 5 trong Vùng).

Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3% tổng sản phẩm; đã huy động được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, tỷ lệ huy động vốn đầu tư trên tổng sản phẩm bình quân đạt 36,6%. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng ổn định, dần chuyển dịch sang mô hình tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, hằng năm giá trị sản xuất tăng bình quân 2,3%; năm 2020, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 164 triệu đồng (vượt mục tiêu đề ra).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện. Đến nay cơ bản 100% các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn được nâng lên.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,4%/năm. Năm 2020 quy mô ngành công nghiệp gấp 2 lần năm 2015. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đã bước đầu hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng, giá trị sản xuất tăng bình quân 6,0%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 31,6 tỷ USD, tăng bình quân 11,9%/năm. Du lịch phát triển khởi sắc, kết cấu hạ tầng và dịch vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện, phát triển đồng bộ và hiện đại.

Công tác quản lý tài chính ngân sách được thực hiện tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 83.375 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 63.826 tỷ đồng (đứng thứ 6 trong Vùng đồng bằng sông Hồng), tăng bình quân 11,6%/năm. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hải Dương cũng đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; Các thành phần kinh tế được quan tâm, tạo môi trường bình đẳng để phát triển.

Các lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều đổi mới

Giáo dục và đào tạo đạt kết quả khá toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Mạng lưới, quy mô giáo dục ngày càng phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của nhân dân và xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Tỉnh đã đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thể chất, văn hóa tinh thần, trình độ học vấn và kỹ năng, lý tưởng sống; năm 2020, chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh đạt 0,741 (cao hơn bình quân chung cả nước); tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 24%.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác y tế dự phòng, dân số và phát triển được triển khai có hiệu quả; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng.

Trước diễn biến của đại dịch Covid-19, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để giảm thiểu lây nhiễm, khoanh vùng dập dịch kịp thời. Với tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát tốt. 

Lĩnh vực văn hoá, thể thao phát triển khá toàn diện. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng; việc thực hiện đời sống văn hóa, nếp sống văn minh từng bước đi vào nền nếp...

Bên cạnh đó, công tác lao động, việc làm, an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,06%/năm. Năm 2020 thu nhập bình quân đạt 4,39 triệu đồng/tháng; các chỉ tiêu cơ bản về chi tiêu, nhà ở và phương tiện sinh hoạt phục vụ đời sống người dân hằng năm đều tăng.

Phát huy những nền tảng, thế mạnh sẵn có, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra những mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại. Tạo nền tảng vững chắc để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng chuyên mục
Địa phương xác định nguồn gốc xuất xứ đào rừng nhưng không được tạo thêm thủ tục hành chính

Địa phương xác định nguồn gốc xuất xứ đào rừng nhưng không được tạo thêm thủ tục hành chính

(PLVN) -Theo dự thảo văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) gửi các địa phương, tùy theo điều kiện cụ thể địa phương, trong thời gian trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ách tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp.
Đọc thêm