Hiệu quả thiết thực khi Chủ tịch UBND cấp xã tham gia vào tín dụng chính sách ​

(PLVN) - Sau 5 năm kể từ khi Chủ tịch UBND cấp xã tham gia vào Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, tăng trưởng nguồn vốn cho vay đạt trên 91%, chất lượng tín dụng chính sách được duy trì ổn định, nợ quá hạn được giảm thiểu qua các năm, với gần 27 ngàn lượt hộ tiếp cận vay vốn chính sách.

Hiệu quả thiết thực khi Chủ tịch UBND cấp xã tham gia vào tín dụng chính sách  ​

Những năm trước đây, chất lượng tín dụng chính sách giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa không đồng đều, một số xã nợ quá hạn cao hơn mức bình quân chung toàn huyện, nợ lãi tồn đọng không thu hồi được chiếm tỷ trọng lớn, kéo dài. Vấn đề đặt ra là đi đôi với tăng trưởng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của các đối tượng chính sách thì cũng cần phải quan tâm đến nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Thực hiện văn bản số 819/NHCS-TDNN ngày 9/4/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào thành viên Ban đại diện HĐQT, sau khi có quyết định phê chuẩn của UBND huyện, các thành viên Ban đại diện HĐQT huyện là Chủ tịch UBND xã đã bám sát địa bàn phân công theo dõi, giám sát. Qua đó, chỉ đạo thực hiện công tác tín dụng chính sách, phân giao nhanh chỉ tiêu nguồn vốn về cấp thôn để triển khai bình xét cho vay, tăng cường giám sát người vay trong quá trình sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích xin vay, chấp hành trả lãi hàng tháng, trả nợ khi đến hạn, chỉ đạo Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi tại xã có biện pháp đôn đốc thu nợ đối với các hộ nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng, xác minh kịp thời đến các trường hợp hộ vay gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan để đề nghị các biện pháp xử lý theo chế độ.

Các Chủ tịch UBND cấp xã tham gia giao ban cùng Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng tại xã để cùng nắm bắt diễn biến hoạt động tín dụng và có biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh, quan tâm hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về nơi giao dịch với khách hàng tại trụ sở xã, có phương án hỗ trợ, bảo vệ Tổ giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện nhiệm vụ hàng tháng tại xã.

Một buổi giao ban của NHCSXH huyện Tuyên Hóa, có sự tham gia của thành viên HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã.

Đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa đã thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng. Tổng doanh số cho vay trong 5 năm (từ 2015-2020) đạt 964.000 triệu đồng với 26,8 ngàn lượt hộ vay vốn, doanh số thu nợ đạt 698.000 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đến nay đạt 555.000 triệu đồng, tăng 264.617 triệu đồng (+91% so với năm 2014), nợ quá hạn được giảm thiểu đáng kể, năm 2014 nợ quá hạn chiếm tỷ lệ lên đến 0,32%/tổng dư nợ cho vay, đến nay tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn lại 0,07%/tổng dư nợ (-0,25%). Có 12 xã thực hiện tín dụng không có dư nợ vay quá hạn (chiếm 63% số xã), điển hình các xã có chất lượng tín dụng tốt như: Xã Cao Quảng, xã Ngư Hóa và xã Mai Hóa duy trì 5 năm liên tục không có dư nợ quá hạn.

Đặc biệt, trong 5 năm qua đã triển khai cho vay thêm 5 chương trình tín dụng mới theo chỉ định của Chính phủ, như: cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay nhà ở xã hội; cho vay trồng rừng sản xuất; cho vay hộ nghèo làm nhà ở phòng, tránh bão, lụt; cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.


Các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ ủy thác với ngân hàng, có 70% tổ chức Hội nhận ủy thác không có nợ quá hạn và 80% Tổ vay vốn không có nợ quá hạn, có 99,5% Tổ vay vốn ủy nhiệm với Ngân hàng được đánh giá chất lượng hoạt động tổ khá tốt, không có tham ô, chiếm dụng vốn xảy ra.

Theo số liệu thống kê trong 5 năm qua, đã có 26,8 ngàn lượt hộ vay vốn, trong đó có gần 18 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn; 4 ngàn lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh; 885 hộ nghèo được vay vốn để làm nhà ở, nhà phòng, tránh bão lụt. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đến nay toàn huyện chỉ còn lại 21,52%, giảm 23,96% so với thời điểm năm 2014.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa có sự tham gia vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức - chính trị xã hội nhận ủy thác, trong đó đặc biệt có vai trò quan trọng của các Chủ tịch UBND cấp xã, đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn xã, phục vụ tốt các đối tượng chính sách tiếp cận kịp thời nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.            

Cùng chuyên mục
Hà Tĩnh phân bổ 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

Hà Tĩnh phân bổ 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

(PLVN) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương phân bổ 11 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ khắc phục khó khăn trước mắt và khôi phục sản xuất sau lũ cho nhân dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ từ ngày 15-21/10 tại 7 huyện, thị xã, thành phố.
Đọc thêm